Zmena zákona o NIHO: Prílepkami sa dobré zákony nerobia

Podobne ako celú opozíciu a odbornú verejnosť aj nás prekvapil poslanecký prílepok, pomocou ktorého sa na poslednú chvíľu novelizoval Zákon o Národnom inštitúte pre technológie a zdravotníctvo (NIHO). Prílepok sa na verejnosť dostal len tesne pred hlasovaním, aj to len ako narýchlo spravený scan papierového materiálu.

Zmena zákona o NIHO: Prílepkami sa dobré zákony nerobia

Novela obsahuje veľa zmien, z veľkej časti smerovaných na otázku, kto môže a nemôže byť riaditeľom NIHO. Menšia časť je venovaná zmene rozsahu úloh NIHO. Viaceré zmenené body sú technické a dáva zmysel o nich diskutovať a priebežne ich vyhodnocovať, či už je to dĺžka praxe, (ne)existencia a typ vzťahu potenciálneho kandidáta ku komerčnému sektoru pôsobiacemu v zdravotníctve, alebo samotný rozsah úloh NIHO.

Táto novelizácia však nespĺňa predpoklady kvalitného zákona minimálne z troch dôvodov. Prvým dôvodom je zavedenie odvolateľnosti riaditeľa bez udania dôvodu. NIHO je takzvaná HTA agentúra, ktorej úlohou je určovať „hodnotu za peniaze“ v liekoch, zdravotníckych materiáloch, pomôckach, či prístrojoch. Veľmi zjednodušene – je to také ÚHP, ale zamerané výhradne na zdravotníctvo. Všade vo svete v zdravotníctve, obzvlášť v oblasti „materiálneho“ zdravotníctva (lieky, prístroje a pod.) existujú veľmi silné obojstranné (za aj proti uhrádzaniu z verejných zdrojov) lobistické tlaky. Politická nezávislosť NIHO je preto veľmi dôležitá. Riaditeľ nebol neodvolateľný ani doteraz, ale zákon jasne určoval, v akých situáciách môže byť odvolaný – vznik či zistenie konfliktu záujmov, strata trestnoprávnej bezúhonnosti a neplnenie svojich úloh podľa zákona.

Druhým problémom novely je odôvodnenie celej zmeny. Materiál naznačuje, že doterajšie podmienky kvalifikácie boli nedostatočné, čo zhŕňa veta: „Z uvedeného je preto zrejmé, že aktuálna právna úprava nekorenšponduje s potrebami zabezpečenia riadneho, kvalifikovaného a účinného riadenia Inštitútu.“

Na takéto tvrdenie však predkladateľ nepredložil žiadne praktické dôkazy a z uvedeného to vôbec nie je zrejmé. Úloha riaditeľa inštitútu je do nemalej miery manažérska. NIHO mal na konci minulého roka 23 zamestnancov, z toho 18 kvalifikovaných hodnotiteľov. Za rok 2023 vydal 58 hodnotení a 4 aktualizácie. NIHO je jediná (!!) verejná inštitúcia na Slovensku, ktorá má zákonom stanovené kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI), ktoré sa každoročne vyhodnocujú. V prípade ich nesplnenia sa kráti rozpočet inštitúcie. Tieto KPI boli prvýkrát úspešne vyhodnotené za rok 2023 (prvé dva roky boli „rozbehové“), neformálne ich však NIHO splnil aj za predchádzajúce roky. Plnenie týchto kritérií preskúmava dozorná rada. Inštitút má zároveň vedeckú radu, zloženú z domácich aj zahraničných odborníkov, ktorí inštitút usmerňujú a pomáhajú vo vedeckom smerovaní a metodológii. NIHO je súčasťou európskej siete HTA agentúr, v rámci ktorej si doteraz plnil svoje úlohy.

Tretím dôvodom je spôsob novelizácie. Je úplne v poriadku, ak volený zástupca cíti potrebu upraviť podmienky toho či onoho parametra v zákone. No spraviť to úplne mimo riadneho legislatívneho konania tak, aby k zmene nebola prakticky možná žiadna diskusia, je v dobre spravovanej krajine neprípustné. Obzvlášť v takom prípade, kde sotva môžeme hovoriť o akejkoľvek urgencii, ktorá by zákonodarcov nútila prijať zmeny rýchlo.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards