Výdavky na vzdelávacie poukazy

Ministerstvo školstva každý rok od roku 2004 financuje cez vzdelávacie poukazy záujmové vzdelávanie pre detí a mládež mimo vyučovania. Vydávať tieto preukazy pre žiakov majú možnosť všetky školy, ktorých vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Teda základné a stredné školy. Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2018 stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na mesiac). Preukazy môžu prijímať poskytovatelia záujmového vzdelávania, to okrem spomínaných škôl znamená aj rôzne centrá voľného času alebo základné umelecké školy.

Výdavky na vzdelávacie poukazy

Ročne ide na túto politiku približne 18 mil. eur. To je suma, ktorú nakoniec získajú poskytovatelia záujmového vzdelávania. Nie každý vydaný preukaz je však nakoniec aj použitý. Približne 13 % vydaných preukazov ostalo v roku 2017 v rukách žiakov bez použitia. Najväčšími vydavateľmi ale aj prijímateľmi preukazov sú obce (sú vlastníkmi škôl). Tie prijali približne 62 % preukazov, 23 % prijali VÚC (zriaďovatelia stredných škôl), a zvyšok si rozdelili súkromní (5 %), cirkevní (6 %) a okresní (4 %) zriaďovatelia.

Keď sa pozrieme na priemernú výšku príspevku na žiaka základnej školy podľa typu zriaďovateľa, tak v roku 2017 získala obec 24,7 eura, zatiaľ čo súkromní a cirkevní zriaďovatelia okolo 20 eur. To znamená, že obce dokázali lepšie prilákať svoje vydané preukazy naspať do školy, ako to dokázali neverejní zriaďovatelia.

Najúspešnejšími lapačmi vzdelávacích poukazov boli zariadenia centrá voľného času v Košickom a v Žilinskom regióne. Obsadili spolu prvých šesť miest a napr. centrum voľného času zriadené mestom Košice získalo v roku 2017 109tis. eur, podobné centrum zriadené Čadcou získalo 72tis. eur. S pomedzi základných škôl bola na prvom mieste škola z Nitry, ktorá získala cez preukazy 35tis. eur. Priemerná výška príspevku na jedno zariadenie bolo v roku 2017 skoro 5500 eur a počet zariadení, ktoré získali nejaké preukazy bol 3300.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards