V potravinovom maloobchode v SR je veľmi vysoká miera konkurencie

Portál Poľnoinfo uverenil záver analýzy Martina Vlachynského k cenám potravín. 

V potravinovom maloobchode v SR je veľmi vysoká miera konkurencie

Martin Vlachynský, INESS: 

"Častým, ale ničím nepodloženým obvinením maloobchodu býva jeho nízka miera konkurencie na Slovensku. Toto tvrdenie je možné pomerne jednoducho overiť pomocou takzvaného Herfindahl–Hirschman indexu (HHI). Tento index meria mieru koncentrácie v odvetví a je oficiálne používaným analytickým nástrojom mnohých národných protimonopolných úradov. Na účel výpočtu indexu sme použili hodnotu tržieb ôsmich najväčších reťazcov na Slovensku za roky 2017 až 2022. HHI na Slovensku dosiahol v roku 2022 hodnotu 0,188 a ukazuje veľmi vysokú mieru konkurencie. Pre porovnanie, americké ministerstvo spravodlivosti považuje za vysoko konkurenčný trh s hodnotou HHI pod 0,1524, stredne koncentrovaný trh môže mať maximálnu hodnotu 0,25.

Vzhľadom na fakt, že v blízkej budúcnosti veľmi pravdepodobne vstúpi na trh nový veľký hráč v podobe poľskej siete Biedronka (a za predpokladu, že žiadna sieť z trhu neodíde), miera konkurencie na maloobchodnom trhu s potravinami v nasledujúcich rokoch ešte ďalej stúpne."

Celý článok zo dňa 12.11.2023 si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards