Tlačová správa: INESS hodnotí Programové vyhlásenie vlády

Programové vyhlásenie zásadne neprekvapilo. Vo vysokej miere sa prekrýva so sociálno-demokratickým manifestom, ktoré nedávno zverejnila Brigita Schmögnerová so štátnym tajomníkom Branislavom Ondrušom. Pozitívne vnímame štruktúrovanosť textu, je logicky rozdelený na oblasti a tie sú rozdelené na úvod, krátko- , stredno- a dlhodobé priority.