Výsluhové dôchodky: Anketa (Hospodárske noviny)

Podľa Radovana Ďuranu z INESS by malo dôjsť k reforme dôchodkového zabezpečenia bezpečnostných zložiek tak, aby podstatná časť bola vyplatená počas alebo pri skončení aktívnej služby. Ako povedal pre Hospodárske noviny dňa 18.7. 2012, nevidíme pádny dôvod na osobitný sociálny systém týchto sektorov, mali by byť súčasťou všeobecného systému.

Výsluhové dôchodky: Anketa (Hospodárske noviny)

Súhlasíte, aby sa z výsluhových dôchodkov platila daň alebo špeciálny odvod? Prečo?

Peter Goliáš, riaditeľ INEKO

Výsluhové dôchodky sú deformáciou v odmeňovaní. Ale sľuby dané v minulosti by sa už nemali rušiť. Dôchodky, na ktoré už vznikol nárok, by sa preto mali naďalej vyplácať. Keďže však ide v podstate o neskoršie priznanie príjmu, mali by sa zdaniť ako riadny príjem. Platí to aj pre špeciálne dôchodkové príplatky sudcom a prokurátorom.

Systémová zmena by mala spočívať vo zvýšení riadnych platov príslušných povolaní a v súčasnom znížení dôchodkových nárokov tak, aby tieto povolania boli naďalej atraktívne a primerane odmeňované.

Za problematický považujem spôsob výpočtu výsluhového dôchodku – počíta sa na základe jedného roka s najlepším zárobkom z 10 rokov pred ukončením pracovného pomeru. Vyvoláva to špekulácie a umelo sa sústredia príjmy do jedného roka. Podstatou by mal byť priemerný zárobok za celé obdobie trvania pracovného pomeru.

Daniel Petrovič, prezident OZ hasičov

V prvom rade sme my ako OZ  HASIČOV nedostali žiadne oficiálne informácie, preto sa mi k tejto téme bude vyjadrovať ťažšie. S takým návrhom nesúhlasím, pretože výsluhový dôchodok je sociálna dávka a každý z tých, čo ho poberajú, riadne odvádzal odvody do systému. Je to to isté, ako ostatné dôchodky (všetkých občanov), a tie sa nezdaňujú.  

Riziko práce hasičov je vysoké a platy sú nižšie ako majú napríklad policajti či vojaci...  Myslím si, že aj hasičom by mal právom patriť rizikový príplatok a iné príplatky podobne ako majú policajti. Iste sa dá diskutovať o tom, či by hranica 15 rokov nemala byť vyššia, dá sa diskutovať aj o tom, aké percento, kedy a komu. Určite sa dá nájsť kompromis a bude to možno ústupok z každej strany. V žiadnom prípade by som však nesúhlasil s tým, aby zásahoví hasiči pracovali do 62 rokov.  Hasič, ktorý by nastúpil pracovať v 18 rokoch do zmeny, je  po 30 rokoch služby vlastne iba 48-ročný chlap, ale iste bude fyzicky na tom horšie ako úradník. Okrem toho aj jeho psychika bude po toľkých rokoch  dosť narušená.  Preto by sa mali brať do úvahy aj tieto aspekty. 

Radovan Ďurana, analytik INESS

Podľa môjho názoru by malo dôjsť k reforme dôchodkového zabezpečenia bezpečnostných zložiek tak, aby podstatná časť bola vyplatená počas alebo pri skončení aktívnej služby. Nevidíme pádny dôvod na osobitný sociálny systém týchto sektorov, mali by byť súčasťou všeobecného systému.

Hospodárske noviny, 18.7. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards