Vojaci sa dožívajú viac?

IFP vo svojej poslednej dôchodkovej analýze dospel k prekvapujúcim záverom: „Zatiaľ čo priemerný muž dnes odchádza do dôchodku vo veku 61 rokov, priemerný policajt vo veku 49 rokov a vojak vo veku 39 rokov. Nižší vek odchodu do dôchodku policajtov a vojakov sa často argumentuje kratšou dobou dožitia.

Vojaci sa dožívajú viac?

...

... pravdepodobnosť úmrtia policajta vo výsluhovom dôchodku je približne rovnaká ako zvyšku populácie, čo znamená, že policajt vo výsluhe a priemerný muž sa dožijú rovnakých vekov (pre porovnateľnosť sa porovnávajú muži).

...

Zatiaľ čo priemerný muž vo veku 62 rokov sav priemere dožíva približne 16 rokov a policajt 16,5 roka, stredná dĺžka života vojakov v tomistom veku je 20,5 roka, teda o 4 roky viac. Nižší vek odchodu do výsluhovéhodôchodku teda v žiadnom prípade nie je možné obhajovať kratšou dĺžkou životapolicajtov a vojakov.“

Grafy naznačujú, že prvých 5-10 rokov služby v policajnom zbore mierne skracuje očakávanú dobu dožitia, ale policajti po 40 sú už na tom v podstate tak, ako zvyšok populácie. Zaujímavá je krivka u vojakov, najmä z perspektívy dostupných zdrojových dát, ktoré sú nevyhnutne historické. Dnes by sa dalo predpokladať, že profesionálna armáda vyberá zdravých silných jedincov, ktorí by mali mať lepší zdravotný stav, ako priemerná populácia. Ale platilo to aj o vojakoch v minulom režime, ktorí predstavujú bázu údajov pre tieto grafy?

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards