Dôchodcovia, vdovy, siroty: Pozrite sa, aké zmeny vás čakajú v novom roku

 Radovan Ďurana 28. Decembra 2015 pre aktuálne.sk komentoval zmeny a výšku dôchodkov v novom roku, ktorá bude pomerne nízka vzhľadom na to, že ceny na Slovnensku klesajú.

Dôchodcovia, vdovy, siroty: Pozrite sa, aké zmeny vás čakajú v novom roku

BRATISLAVA - Vyššie dôchodky už v januárových výplatných termínoch pre starobných i pracujúcich dôchodcov, ale aj zjednotenie podmienok nároku na pozostalostné dôchodky vdov a vdovcov.

V novom roku čakajú dôchodcov pozitívne zmeny. „Od januára sa dôchodcom zvyšujú dôchodkové dávky, a to pevnou sumou podľa typu dôchodku,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Peter Višváder.

Valorizácia sa bude týkať všetkých typov dôchodkov – od starobného cez invalidný až po vodvský a sirostský.
Ako dodáva Višváder, dôchodcovia dostanú nové dôchodky už v januárových výplatných termínoch.

Zvýšenie sa môže zdať malé, čo potvrdzuje aj analytik. Seniori to takmer nepocítia.
„Dôchodcov iste prekvapí pomerne nízka valorizácia dôchodkov, ktorá vyplýva zo skutočnosti, že ceny na Slovensku nerastú, ale klesajú. Za svoje dôchodky si teda kúpia zhruba rovnaké statky a služby, ako doteraz,“ hovorí analytik INESS Radovan Ďurana.

Navýši sa aj tzv. dôchodková hodnota, ktorá je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Kým v roku 2015 predstavovala 10,6865, v budúcom roku to bude 10,9930 eura.

Vyššie aj pre pracujúcich
Pracujúci dôchodcovia si takisto prilepšia.
„Sociálna poisťovňa im dôchodok zvýši práve o toto nové obdobie dôchodkového poistenia a rozhodne o tom do 31. marca 2016,“ dodáva Višváder.

Dôchodok z ČR
Zmeny sa dotknú aj tých, ktorým plynie penzia aj z Česka. Ako informoval hovorca SP, nárok vznikne od 1. januára. Nárok na vyrovnávací príplatok bude mať poberateľ, ktorému sa vypláca aj český starobný dôchodok.
„Vyrovnávací príplatok má zabezpečiť, aby úhrnná suma slovenského a českého starobného dôchodku dosiahla sumu dôchodku, ktorá by poistencovi patrila za všetky doby obdobia poistenia,“ vysvetľuje Višváder.
Viac o tom, kedy máte nárok na vyrovnávací príplatok, nájdete na webe SP.

Myslia aj na siroty, vdovy a vdovcov
Sociálna poisťovňa bude priznávať pozostalostný dôchodok tým, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004. Novinka by mala zjednotiť odvovelých spred 1. januára 2004 s tými, ktorých takýto osud postihol po 31. decembri 2004.
Na to však treba splniť stanovené podmienky – napríklad vznik invalidity, dovŕšenie 50 rokov veku a podobne. Treba však podať žiadosť.

„Žiadosť o vdovský alebo vdovecký dôchodok bude možné podať v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu po 1. januári 2016. O žiadosti rozhodne Sociálna poisťovňa podľa zákona najneskôr do šiestich mesiacov od jej podania a dôchodok prizná odo dňa vzniku nároku, teda najskôr od 1. januára 2016,“ informuje Višváder.
Podmienky a ostatné náležitosti možno nájsť na webe Sociálnej poisťovne.

Vianoce sú otázne
V rámci tretieho sociálneho balíčka by v roku 2016 mohlo prísť aj zdvojnásobenie vianočného príspevku pre nízkopríjmových dôchodcov.

„Prípadné zvýšenie vianočného príspevku za prvé nepredstavuje zásadnú zmenu, za druhé jeho vyplatenie je podmienené úspechom strany SMER vo voľbách,“ povedal Ďurana.
Dodáva, že predlžovanie veku odchodu do dôchodku sa začína až od roku 2017. Výrazná zmena sa udiala tento rok, a to zavedenie minimálneho dôchodku.

Radovan Kopečný
Aktuálne.sk, 28.12.2015

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards