Ľuďom musíte dať na výplatu viac (Hospodárske noviny)

Vyjadrenie Róberta Chovanculiaka o raste mzdových nákladov zo ďňa 7.1.2016 pre Hospodárske noviny.

Ľuďom musíte dať na výplatu viac (Hospodárske noviny)
Aspoň 405 eur v hrubom. Toľko od januára musíte dať zamestnancovi ako minimálnu mzdu. Váš pracovník si tak prilepší na svojej výplatnej páske v čistom o 15,92 eura. Vaše náklady na jeho mzdu a odvody sa však zvýšia o 38,79 eura. Záleží aj na tom, na akej pozícii pracuje. Niektoré práce sú totiž náročnejšie, a preto majú vyšší koeficient a tým aj vyššiu mzdu. Podľa Zákonníka práce existuje šesť stupňov náročnosti práce. Napríklad, ak váš zamestnanec má hmotnú zodpovednosť, musíte mu poskytnúť mzdu aspoň vo výške 1,2-násobku minimálnej mzdy. Je teda rozdiel, či upratovačka alebo operátor výroby je zaradený na 1. stupeň náročnosti práce, alebo hoci riaditeľ na 6. stupni. "Ak budú ľudia zarábať viac, stúpne dopyt napríklad po miestnych službách, čo významne stabilizuje zamestnanosť najmä v krízových obdobiach," hovorí Veronika Husárová z tlačového odboru rezortu práce.
Odvodová položka len do 380 eur

Viac peňazí vo vreckách zamestnancov má však aj opačnú stránku. "Zvyšovanie miezd dvíha náklady na cenu práce, odvody a dane," upozorňuje Oto Nevický, generálny sekretár Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Kým minulý rok dokázala odvodová odpočítateľná položka na zdravotné poistenie kompenzovať nárast minimálnej mzdy a nezvýšiť tak mzdové náklady, tento rok musí každý zamestnávateľ vynaložiť na zamestnanca s minimálnou mzdou o necelých 39 eur viac," dodáva Róbert Chovanculiak, analytik INESS. Dôvod? Odpočítateľná položka zostáva vo výške 380 eur, a preto v plnej miere nepokrýva sumu najnižších zárobkov. Znamená to, že zamestnávatelia aj zamestnanci budú platiť pri 405-eurovej minimálnej mzde zdravotné poistenie zo sumy 75 eur. Ako to bude vyzerať napríklad v praxi?
Čo s minimálnou mzdou vo vlastnej firme

Podnikáte ako eseročka a aby ste čo-to ušetrili, vyplácate si ako zamestnanec minimálnu mzdu? Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie môžete využiť aj v prípade, ak si zvýšite svoj zárobok na 405 eur mesačne. "V takom prípade však budete už uhrádzať zdravotné poistenie z časti príjmu, pretože odpočítateľná položka je len v sume 380 eur. Pri minimálnej mzde 405 eur mesačne bude zdravotné poistenie strhnuté z vašej hrubej mzdy predstavovať tri eurá. Ako zamestnávateľ odvediete za seba ako zamestnanca navyše 7,50 eura. Dokopy sa teda vaše náklady zdvihnú o 10,50 eura na zdravotné poistenie, ktoré ste predchádzajúci rok neodvádzali," objasňuje Martin Palkovič z účtovnej spoločnosti Palkovič. Najnižšie zárobky sú v reštauráciách

"Z porovnania priemernej mzdy za druhý štvrťrok roka 2015 a výšky minimálnej mzdy na rok 2016 v rámci Slovenska, Česka a Maďarska vyplýva, že sme na prvej priečke z týchto krajín s najvyššou minimálnou plánovanou mzdou na rok 2016," dopĺňa Katarína Klembalová zo spoločnosti Profesia. Najviac ľudí, ktorí zarábajú minimálnu mzdu, nájdete podľa ich štatistík v stravovacích zariadeniach, ako sú reštaurácie, bary či jedálne. Zhruba 10 percent ľudí s platom pohybujúcim sa okolo minimálnej mzdy tvoria zamestnanci pracujúci v textilnom a odevnom priemysle. Ďalší pracujú v ubytovacích zariadeniach, stavebníctve a maloobchode. Čo sa týka regionálneho rozdelenia, väčšina týchto ľudí je zo stredných a z východných častí Slovenska.
Náklady na zamestnanca
Vláda zvyšuje na rok 2016 minimálnu mzdu z 380 eur na 405 eur. Takto sa to prejaví v praxi:
Rok 2015

Minimálna mzda je 380 eur. Zaviedla sa odpočítateľná položka, nezdaniteľná časť základu dane je naďalej 316,94 eura.

Odvody zamestnávateľ

- zdravotné 10 % z (380 - 380) = 0 eur… pri príjme 380 eur je odpočítateľná položka 380 eur a zdravotné odvody sú nula.

- starobné 14 % = 53,20 eura

- invalidné 3 % = 11,40 eura

- nemocenské 1,4 % = 5,32 eura

- nezamestnanosť 1 % = 3,80 eura

- úrazové 0,8 % = 3,04 eura

- garančné 0,25 % = 0,95 eura

- rezervný fond 4,75 % = 18,05 eura… spolu odvody zamestnávateľa 95,76 eura

Odvody zamestnanec

- zdravotné 4 % z (380 - 380) = 0 eur… odpočítateľná položka sa uplatňuje rovnako u zamestnanca i zamestnávateľa

- starobné 4 % = 15,20 eura

- invalidné 3 % = 11,40 eura

- nemocenské 1,4 % = 5,32 eura

- nezamestnanosť 1 % = 3,80 eura… spolu odvody zamestnanca 35,72 eura

Daň zamestnanca: 19 % z 380 - 35,72 (odvody) - 316,94 (nezdaniteľná časť) = 5,19 eura

Sumarizácia za rok 2015:

Čistý príjem zamestnanca bol 380 - 35,72 (odvody) - 5,19 (daň) = 339,09 eura.

Štát vybral na odvodoch zamestnávateľa a zamestnanca a na dani zamestnanca 95,76 + 35,72 + 5,19 = 136,67 eura.

Náklady zamestnávateľa na mzdu zamestnanca a odvody boli 380 + 95,76 = 475,76 eura.
Zhodnotenie:

Zvýšením minimálnej mzdy v roku 2015 z 352 na 380 eur sa zvýšil čistý príjem zamestnanca z 304,84 eura na 339,09 eura, teda o 34,25 eura.

Príjem štátu z odvodov a daní sa však znížil zo 171,05 eura na 136,67 eura, teda sa znížil o 34,08 eura.

Náklady zamestnávateľa na mzdu a odvody sa znížili zo 475,89 eura na 475,76 eura, teda sa znížili o 13 centov.

Ako vidíme, zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2015 na 380 eur kompletne "zaplatil" štát. Zamestnávateľom sa dokonca symbolicky znížili náklady o 13 centov. Zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2015 tak, samozrejme, nemalo žiadne negatívne dôsledky na prepúšťanie zamestnancov.Rok 2016

Minimálna mzda bude 405 eur.

Filozofia odpočítateľnej položky sa nemení, pri príjme 380 eur je celých 380 eur. Pri príjme nad 380 eur sa znižuje o dvojnásobok rozdielu príjmu a sumy 380 eur. Pri príjme 405 eur tak je daná ako 380 - 2 × (405 - 380), čo je len 330 eur. Nezdaniteľná časť základu dane je naďalej 316,94 eura.
Odvody zamestnávateľ

- zdravotné 10 % z (405 - 330) = 7,50 eura

- starobné 14 % = 56,70 eura

- invalidné 3 % = 12,15 eura

- nemocenské 1,4 % = 5,67 eura

- nezamestnanosť 1 % = 4,05 eura

- úrazové 0,8 % = 3,24 eura

- garančné 0,25 % = 1,01 eura

- rezervný fond 4,75 % = 19,23 eura… spolu odvody zamestnávateľa 109,55 eura

Odvody zamestnanec

- zdravotné 4 % z (405 - 330) = 3 eurá

- starobné 4 % = 16,20 eura

- invalidné 3 % = 12,15 eura

- nemocenské 1,4 % = 5,67 eura

- nezamestnanosť 1 % = 4,05 eura… spolu odvody zamestnanca 41,07 eura

Daň zamestnanca: 19 % zo 405 - 41,07 (odvody) - 316,94 (nezdaniteľná časť) = 8,92 eura
Zhodnotenie:

Čistý príjem zamestnanca bude 405 - 41,07 (odvody) - 8,92 (daň) = 355,01 eura.

Štát vyberie na odvodoch zamestnávateľa a zamestnanca a na dani zamestnanca 109,55 + 41,07 + 8,92 = 159,54 eura.

Náklady zamestnávateľa na mzdu zamestnanca a odvody budú 405 + 109,55 = 514,55 eura.
Zdroj: www.blogovisko.sk, Jozef Mihál
Zuzana Kullova, Veronika Sokolová
Hospodárske noviny, 7.1.2016

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards