Podnikateľské prostredie (Ta3)

Radovan Ďurana sa 13.1.2016 vyjadril pre Ta3 na tému podnikateľského prostredia

Podnikateľské prostredie (Ta3)

Výňatok:

Daniel Horňák:
"Iní odborníci ale dodávajú, že štúdia opomenula ďalšie dôležité faktory. Rastúca minimálna mzda totiž zvyšuje firmám aj náklady na zamestnancov vyšších platových taríf. Mnohé firmy preto môžu obmedziť, či zastaviť plány prijímania nových zamestnancov, čo škodí ekonomike."
Radovan Ďurana, analytik INESS:
"Nezamestnaní bez kvalifikácie, bez pracovných skúseností sa vplyvom zvyšovania minimálnej mzdy o to ťažšie zamestnajú."

Daniel Horňák:
"Vládni analytici potvrdili, že vyššia minimálna mzda z tohto pohľadu škodí najmä mladým a ľuďom žijúcich v chudobnejších regiónoch. Vláda však tieto výhrady nezohľadňuje a tvrdí, že vyššia minimálna mzda zvyšuje životnú úroveň, preto plánuje ďalej pokračovať v jej zvyšovaní."

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards