Ťažký rok čaká Rusko, Európa bude rásť (Finweb)

Ekonomický portál Hospodárskych novín Finweb zverejnil 13.1.2016 názory analytikov na vývoj v roku 2016 spolu s prognózou Martina Vlachynského.

Ťažký rok čaká Rusko, Európa bude rásť (Finweb)
Padajúce ceny ropy, slabnúce meny či spomalený rast významných ekonomík, ale i migračná kríza alebo boj proti Islamskému štátu. To všetko sú faktory, ktoré budú formovať ekonomickú situáciu vo svete aj v tomto roku. HN vám ponúkajú názory analytikov na to, ako bude vyzerať svet v roku 2016 a čo čaká jeho najväčšie ekonomiky.
Ján Jursa,

analytik, Capital Markets

Akým najväčším výzvam v oblasti ekonomiky bude čeliť svet tento rok?

Veľký efekt budú mať americké prezidentské voľby, ktoré sú síce ako zvyčajne až na konci roka, avšak už len definitívne nominácie demokratov a republikánov ovplyvnia trhy a môžu veľa napovedať do budúcnosti. Trhy sa budú musieť vyrovnať aj s otázkami, ktoré sa s nami niesli už v roku 2015. Spomaľujúca sa ekonomika Číny, čo bude s ropou a nakoľko ju ovplyvní konflikt s Islamským štátom, kedy obmedzí Saudská Arábia produkciu ropy a podobne. 
Dajú sa očakávať veľké zmeny v postavení významných technologických hráčov?

Ako nám ukázala aj parížska klimatická konferencia, zelené technológie a celkový boj s klimatickými zmenami sa konečne stali podstatnou témou pre krajiny, ktoré sa tejto téme doteraz vyhýbali. Čiastočne ide o USA, najviac však o Čínu, teda štáty, ktoré sa k tomuto boju pridali. Preto budeme vidieť v ďalších rokoch veľký posun vpred v tomto smere. 

Ktoré ekonomiky majú tento rok najväčší potenciál rásť? A ktoré sú najviac ohrozené?

V problematickej situácii je Čína. Ďalší rok nám ukáže, čo môžeme od jej ekonomiky čakať v dlhodobom horizonte a s týmto sa budú musieť vyrovnať aj trhy. V kritickej situácii sú tiež juhoamerické krajiny, hlavne Brazília, ktorá zažila strašný rok 2015. Historické minimá jej meny, škandál so spoločnosťou Petrobras a systematicky zlyhávajúca vláda jej zavaria aj v tomto roku. Podobne zle je na tom i Venezuela, ktorá bola asi najviac zasiahnutá nízkymi cenami ropy a je v kritickej situácii po dlhých rokoch vládnutia Huga Cháveza. Ropa zasiahla takisto Rusko, ktoré v rozpočte na ďalší rok stále ráta so zatiaľ nereálnymi cenami ropy, no má veľké finančné rezervy z rokov, keď ropa stála okolo 100 dolárov za barel. 
Boris Tomčiak,

analytik, Colosseum

Ktoré ekonomiky majú tento rok najväčší potenciál rásť? A ktoré sú najviac ohrozené?

Ekonomický rozmach by mal nastať v Európe. Centrálna banka tu plánuje naďalej tlačiť lacné peniaze do obehu. Pre región je veľmi priaznivé i zlepšenie vnútorného trhu, rast spotreby domácností a pokračujúca expanzia priemyslu. Miera nezamestnanosti v celom regióne bude klesať. Tento ekonomický vývoj by sa mal veľmi priaznivo prejaviť i na slovenskej ekonomike. Vývoz našich podnikov bude naďalej rásť. Zlepšenie očakávame tiež na slovenskom pracovnom trhu. Medzi najviac ohrozené patria predovšetkým ropné veľmoci s veľkým dlhom. Príkladom je Venezuela, kde by v tomto roku mohla padnúť socialistická vláda. Problémy môžu mať i niektoré štáty v rovníkovej Afrike a Strednej Ázii.
Ktoré krajiny vlani najviac utrpeli klesajúcou cenou ropy?

Venezuela. Inflácia tam dosahuje viac ako 60 percent ročne, krajina zažíva odlev zahraničného kapitálu, občianske nepokoje, zvolenie prodemokratickej strany do parlamentu. Tento rok tam pravdepodobne padne socialistická vláda na čele s prezidentom Nicolasom Madurom. Potom Kazachstan, jeho mena stratila od augusta viac ako polovicu hodnoty. Inflácia je tu dvojciferná. V budúcom roku by sa krajina mohla dostať do recesie. Taktiež Azerbajdžan, kde 21. decembra 2015 centrálna banka povolila menový kurz. Národná mena ihneď stratila tretinu svojej hodnoty. Ekonomický boom z predchádzajúcich troch rokov sa pravdepodobne skončí. Rozpočtový deficit by tento rok mal dosiahnuť až deväť percent HDP.
Čo čaká najväčšie svetové ekonomiky, ako sú Čína, USA či Rusko?

V prípade Číny sa očakáva spomaľovanie ekonomickej expanzie. Na druhej strane treba uviesť, že je stále ťahúňom globálneho rastu. Jej obyvatelia bohatnú a zvyšujú svoju spotrebu. To je pre európske a americké firmy príležitosť, aby sa v krajine viac angažovali. Ekonomický rast USA je silný. V budúcom roku by mal mierne ochabnúť s tým, ako centrálna banka bude postupne uťahovať opasky. Rusko je v zlej kondícii kvôli prepadu cien priemyselných komodít. Miera nezamestnanosti tu už od augusta výrazne rastie a v najbližších mesiacoch sa tento negatívny vývoj ešte zintenzívni. K tomu by mali prispieť i sankcie. Recesia bude tento rok s najväčšou pravdepodobnosťou pokračovať.
Tomáš Holinka, 

analytik, Moody´s

Akým najväčším ekonomickým výzvam bude tento rok čeliť svet?

Nepochybne dôjde k spomaleniu rýchle sa rozvíjajúcich ekonomík, ktoré budú konfrontované s nízkymi cenami surovín a pokračujúcim zvyšovaním úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou. Pokračujúca recesia v Brazílii a Rusku či spomalenie rastu v Číne so sebou budú prinášať značné problémy. Odlev kapitálu z tamojších ekonomík spolu s posilnením dolára povedie k nárastu nesplácaných úverov a množstvu korporátnych krachov. 
Od ktorých ekonomík očakávate rast a od ktorých prepad? 

Nízke ceny surovín budú vyvolávať deflačné tlaky, čo najmä v zadlženej Európe bude robiť starosti Európskej centrálnej banke. Hoci európske banky, s výnimkou vyššej expozície španielskych bánk v Brazílii, nie sú príliš angažované v rozvíjajúcich sa trhoch, riziko nízkej inflácie pravdepodobne povedie Európsku centrálnu banku k rozšíreniu kvantitatívneho uvoľňovania. Tiež vyšší podiel nemeckého exportu a priamych zahraničných investícií do Číny by mohol v krajnom prípade spomaliť ekonomický rast v Nemecku, a tým v celej Európe. Nevyhnutné je aj riešenie migračnej krízy Európy v záujme udržania jej celistvosti. Ak dôjde k rozpadu schengenského priestoru a zániku spoločného trhu, s čím však nepočítame, silne by na tom strácali predovšetkým malé exportne orientované ekonomiky.
Sľubné vyhliadky na rast má ekonomika USA a Veľkej Británie, tiež všeobecne ekonomiky strednej a východnej Európy. Aj napriek očakávanému spomaleniu bude výrazne rásť aj ekonomika Číny. Najviac ohrozená bude ruská ekonomika, na ktorú dopadajú nízke ceny ropy, sankcie západných mocností a výpadok domáceho dopytu. Potom to bude Brazília a tiež Grécko, ktoré bude zasiahnuté ďalšou vlnou reštriktívnej fiškálnej politiky.
Ktoré krajiny v roku 2015 najviac utrpeli klesajúcou cenou ropy?

Okrem Ruska a Brazílie ide najmä o Venezuelu a čiastočne aj Indonéziu. Medzi vyspelými krajinami mali nízke ceny ropy negatívny dosah najmä na Kanadu.

Aké sú predpoklady pre dôležité svetové ekonomiky ako USA, Čínu či Rusko?

Na jednej strane stoja USA, ktoré pravdepodobne zrýchlia svoj vlaňajší rast z 2,5 percenta HDP na 2,8 percenta v roku 2016, hnaný predovšetkým domácim dopytom. Rizikom zostáva silný dolár a rýchlejšie ako očakávané sprísnenie menovej politiky. Čínsky rast sa spomalí na 6,4 percenta HDP z tohtoročných 6,9 percenta v dôsledku nižších fixných investícií. Najhoršie dopadne ekonomika Ruska, v ktorej predpokladáme pokles o 0,4 percenta HDP. 
Petr Dufek,

analytik, ČSOB 

Ktoré významné ekonomiky budú tento rok rásť a ktoré sú najviac ohrozené?

Najviac ohrozené ekonomiky sú tie, ktoré sú primárne závislé od ťažby surovín, obzvlášť tých energetických. Sú to krajiny, ktoré sa dlhodobo spoliehali na vysoké ceny ropy. Medzi ohrozené krajiny patria aj tie, ktoré boli zvyknuté na politiku lacného a dostupného dolára. Príkladom môže byť Brazília, ktorá sa dlhodobo vyhýbala ekonomickým reformám a teraz smeruje na dno ekonomického cyklu. Príležitosť však vidím pre krajiny strednej a východnej Európy vďaka ich flexibilite konkurencieschopnosti. Pre ne je, naopak, lacná ropa a ďalšie komodity príležitosťou na expanziu. Navyše, sú to krajiny, ktorých pracovné trhy sú v lepšej kondícii ako napríklad pracovné trhy v západnej Európe.
Ktoré krajiny vlani najviac utrpeli klesajúcou cenou ropy? 

Najviditeľnejším príkladom je Rusko, ktoré je od vývozu surovín veľmi závislé a bolo zvyknuté na podstatne vyššiu cenu ropy. Vzhľadom na ekonomické sankcie, ktoré samy osebe navodili recesiu tamojšej ekonomiky, a vzhľadom na lacnú ropu sa ruská ekonomika bude len ťažko vracať k rastu.
Aké sú predpoklady pre najväčšiu svetovú ekonomiku USA? 

Americká ekonomika je s výnimkou ťažobného priemyslu v podstate v dobrej kondícii. Dokonca si môže dovoliť i zvyšovať úrokové sadzby s tým, aká vysoká je jadrová inflácia na jednej strane a nízka inflácia na strane druhej. Americký rast sa tak dokonca môže oproti minulému roku mierne zrýchliť.
Martin Vlachynský,

analytik, INESS

Ktoré významné ekonomiky budú tento rok rásť a ktoré sú najviac ohrozené?

Vyspelé ekonomiky sa kvôli krízovým opatreniam ocitli v slepej uličke, keď sa im darilo udržať dlh na uzde a aspoň aký-taký ekonomický rast len za cenu bezprecedentných monetárnych opatrení. USA skúšajú veľmi opatrne z tejto politiky vycúvať, Európa je v tom však zatiaľ až po uši. Tento rok bude zaujímavé sledovať, čo spraví zvyšovanie sadzieb Fedu. Akýkoľvek nárast úrokov či únik kapitálu z Európy by pre ňu predstavoval veľký problém a nové prepuknutie dlhového požiaru, ktorý by sa dal hasiť len ďalším bezprecedentným uvoľnením menovej politiky. To má však svoje limity, ktoré dopredu nepoznáme.
Aký ekonomický vývoj môžeme očakávať v Grécku?

Pri Grécku stále platí, že bez odpisu významnejšej časti istiny dlhu je odsúdené prežívať "na podpore" od zvyšku eurozóny bez ohľadu na ekonomický vývoj.
Aké sú predpoklady pre najväčšie svetové ekonomiky ako Čínu, USA či Rusko?

Rozvíjajúce sa ekonomiky, Rusko, Brazília, Argentína, Venezuela, čiastočne aj Čína a podobne, čelia značným ekonomickým problémom už teraz. Prispeli k tomu najmä nízke ceny surovín, a to nielen ropy. Teraz im na chrbát naloží aj možné uťahovanie monetárnej politiky Fedu. Tento rok budú pred nimi stáť mimoriadne ťažké ekonomické úlohy.
Tomáš Mikulík,

analytik, TRIM Broker

Ktoré významné ekonomiky budú tento rok rásť a ktoré sú najviac ohrozené?

Vo všeobecnosti vyspelé ekonomiky v Severnej Amerike a Európe by mali rásť miernym tempom. Podľa októbrového odhadu Medzinárodného menového fondu by mali tento rok USA aj eurozóna rásť rýchlejšie ako vlani. Veľká Británia by mala mierne spomaliť. Krajiny rozvíjajúcich ekonomík by sa mali vyvíjať zmiešane. Hlavné riziká spočívajú v nízkych cenách komodít. Vlani sme videli silný pokles ruskej a brazílskej ekonomiky. Rating brazílskej ekonomiky sa nedávno prepadol do špekulatívneho pásma. Tento rok by tieto ekonomiky mali klesať tiež, ale pomalším tempom. Čína a India si držia šesť- až sedempercentný rast. Čína spomaľuje a India zrýchľuje. 
Aké sú prognózy pre ekonomiky Blízkeho východu a Afriky?

Údaje o týchto ekonomikách nie sú úplne presné, ale prišlo tam k spomaleniu rastu a sila ekonomiky bola nižšia, než sa očakávalo. Tu však zohrávajú rolu aj geopolitické problémy a tiež nepokojná politická situácia v niektorých krajinách.
Aký je predpokladaný vývoj cien ropy tento rok?

Nižšie ceny komodít prispeli k tomu, že objem zahraničného obchodu klesol. Tým trpia nielen rozvíjajúce sa ekonomiky, ale aj krajiny vyspelého sveta. Čo sa bude diať s ropou tento rok, to nikto presne nevie. Napríklad na začiatku minulého roka sa očakávalo postupné zotavenie cien ropy a ich rast do pásma 50 až 70 dolárov za barel. Namiesto toho sme pod 40 dolármi, pretože niektoré faktory sa nevyvíjali tak, ako sa očakávalo. Išlo hlavne o produkciu Spojených štátov a postoj krajín z organizácie producentov ropy OPEC.
Dá sa očakávať, že ak sa produkcia ropy v USA nezačne výrazne znižovať, čo sa v najbližších mesiacoch pravdepodobne nestane, tak ceny ropy budú klesať naďalej. Trh s ropou je však plný prekvapení a preto je možné, že to všetko nakoniec bude úplne inak.

Jana Tutková
Finweb, 13.1.2016

 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards