Reforma štátnej správy (TV JOJ)

Radovan Ďurana komentoval 8.10.2015 reformu štátnej správy pre TV JOJ

Reforma štátnej správy (TV JOJ)

Výňatok:

Adam Zavřel:

"Zamestnancov financovaných zo štátneho rozpočtu je ale v súčasnosti už viac ako dvestodvadsaťtisíc. Podľa analytikov navyše prezamestnanosť v štátnej správe stále neriešime efektívne. No a vraj sme už niekoľko príležitostí prepásli."

Radovan Ďurana, analytik INESS:

"Aj po viacerých rokoch rôznych úsporných opatrení musíme konštatovať, že počet zamestnancov platených zo štátneho rozpočtu rastie a neklesol oproti situácii povedzme v roku 2013."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards