Seminár o elektrickej dani pre novinárov

V stredu 13.1.2016  sa v priestoroch INESS uskutočnil seminár pre novinárov k novej publikácii s názvom Elektrická daň.

Seminár o elektrickej dani pre novinárov

Autor Martin Vlachynsky zástupcom siedmich médií predstavil koncept elektrickej dane, ako aj celkový stav elektroenergetického sektora na Slovensku. INESS navrhol 5 opatrení na zlepšenie prostredia:

  1. Prestať využívať elektroenergetiku ako rýchly a lacný zdroj peňazí pre financovanie vládnych zámerov
  2. Zastaviť priame či nepriame dotovania nových zdrojov energie
  3. Eliminovať Elektrickú daň, financovať politické zámery z rozpočtu a zvýšiť vypočítateľnosť regulačného prostredia.
  4. Ukončiť cenovú reguláciu pre dodávky domácnostiam a malým a stredným podnikom
  5. Vypracovanie dlhodobej regulačnej stratégie za účasti zástupcov všetkých účastníkov trhu

Publikáciu, dáta a prezentáciu je možné stiahnuť na stránke iness.sk/energia.

 Fotky z podujatia:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards