Kam idú naše peniaze? (TV JOJ)

TV Joj .10.2015 odvysielala vyjadrenie Radovana Ďuranu k verejným výdavkom.

Kam idú naše peniaze? (TV JOJ)

Výňatok:

Dárius Haraksin:
"Je to obzvlášť veľa, keď si predstavíme, že toto je vyrátané na každého obyvateľa, nie len na pracujúcich. To znamená, na všetkých päť miliónov ľudí na Slovensku. Ale na to prečo toto tak je, ako si sa pýtala, to som sa takisto opýtal už analytika."
Radovan Ďurana, analytik INESS:
"Takmer každé piate euro, ktoré odvedieme štátu, je nakoniec vyplatené dôchodcom a toto je situácia viac-menej v celom vyspelom svete, že to dôchodkové zabezpečenie bolo v minulosti nastavené tak, že dnes je finančne náročné a tým, že nám klesá počet detí a odchádzajú silné ročníky, tak tá váha ten význam tých dôchodkov na celkových výdavkoch štátu neustále rastie."

Aneta Sedlmair Parišková:
"Určite by bolo zaujímavé porovnať si to s rokom 2014. Ako to je? Išlo to hore alebo dolu, tieto výdavky?" Dárius Haraksin:
"Áno, dali sme tieto dva bločky vedľa seba. Môžeme vidieť, že päťtisíc dvestopäťdesiatštyri eur každý jeden z nás zaplatil na služby štátu v rokoch 2015, teda ak ho uzavrieme. No a v roku 2014 to bolo štyritisíc osemstojedenásť eur. Ešte zaujímavý údaj, v tomto roku by mal štát minúť o sedem percent viac ako vyberie, v roku 2014 to bolo osem percent. Ešte posledné číslo. Dlh vzrastie na jedného obyvateľa v tomto roku o tristodevätnásť eur a v minulom roku to bolo o šesťstodvadsaťštyri eur."
Aneta Sedlmair Parišková:
"Tak teraz samozrejme je na mieste otázka máme sa lepšie alebo horšie?" Dárius Haraksin:
"Ja verím, že zrozumiteľnú odpoveď na to poskytol opäť analytik Radovan Ďurana."
Radovan Ďurana:
"Nedá sa to povedať jednoznačne na základe bločka. Pretože lepšie sa majú hlavne tí, ktorí sú zamestnaní a rastú im mzdy. To ako sa majú dôchodcovia, ako sa majú deti, tak to tiež nakoniec závisí od tých, ktorí pracujú, pretože tí, ktorí pracujú, platia odvody a platia dane."
Aneta Sedlmair Parišková:
"Na začiatku Darko spomínal, že vláda ohlásila zlepšenie deficitu.
Dokonca v roku 2018 by sme mali mať údajne vyrovnaný rozpočet. Otázka ale je, či je to reálne."
Dárius Haraksin:
"Podľa analytika by sme ho mohli údajne mať vyrovnaný už v tomto roku, ale ak hovoríme o roku 2018, je to len hypotetické, pretože závisí samozrejme od mnohých faktorov . V našom prípade hlavne od toho ako sa bude dariť všeobecne Európskej únii."
Radovan Ďurana:
"My dnes žijeme na dlh. A takisto budeme žiť aj budúcom roku na dlh. To znamená, že i napriek tomu, že vláda berie vysoké dane, vysoké odvody občanom, stále je to málo a míňa viacej. Čiže my všetci v podobe veľkých výdavkov štátu si žijeme nad pomery a mali by sme šetriť, aby sme sa dostali na úroveň vyrovnaného hospodárenia."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards