Menej na páske ako na dlani (TV Joj)

Vyjadrenie Radovana Ďuranu pre TV Joj zo dňa 6.10.2015 na tému minimálneho dôchodku

Menej na páske ako na dlani (TV Joj)

Výňatok:

Dárius Haraksin:
"Oslovil som analytika, ktorý vyrátal, ako by to bolo v podstate na dôchodku. Pozrime si tabuľku, ako by to vyzeralo, keby dvaja ľudia zarobili rôzne. Povedzme tristoosemdesiat teda minimálna mzda na papieri a päťsto eur, čo by bola suma na papieri. Tak zamestnávateľa stojí ten človek štyristosedemdesiatšesť eur ale ten päťstoeurový, ak ho takto nazveme, až šesťstošesťdesiatdva. Na výplatnej páske vidia takýto rozdiel - tristotridsaťdeväť a štyristopätnásť eur. No a keď si pozrieme, že na výplatnej páske tristoosemdesiat znamená v dôchodku dvestoštyridsaťdva eur a na výplatnej páske päťstoeurový človek dostane dvestoosemdesiatosem eur na dôchodku. Takto by to malo vyzerať, avšak podľa analytika to má jeden háčik, ani nie tak háčik, ako skôr hák."

Radovan Ďurana, analytik INESS:
"Slovenskí poslanci z toho výpočtu si urobili z neho srandu, že toto nás teda nezaujíma a vymysleli minimálny dôchodok. Výsledok je preto taký, že obidvaja títo ľudia, bez ohľadu na to, koľko dostávajú na ruku, dostanú rovnaký minimálny dôchodok, zhruba tristodesať eur."

Dárius Haraksin:
"Dokonca ak by človek dostával aj päťstopäťdesiat eur na výplatnej páske, bolo by to rovnaké. Lepší dôchodok by človek dostal až vtedy, ak by na výplatnej páske priznal oficiálne nejakých šesťsto eur. Dostal by dôchodok tristodvadsaťsedem eur namiesto tristodesať."
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards