Najvýznamnejší sektor pre budúcnosť Slovenska, IKT, ponúka spoluprácu všetkým sektorom a odvetviam aby firmy na Slovensku zvládli svoju digitálnu transformáciu a využili príležitosti ako DSM, či Industry 4.0 (ITAS)

Radovan Ďurana komentoval špecifickú situáciu v sektore IKT na Slovensku pre portál IT Asociácia Slovenska. (12.10.2015)

Najvýznamnejší sektor pre budúcnosť Slovenska, IKT, ponúka spoluprácu všetkým sektorom a odvetviam aby firmy na Slovensku zvládli svoju digitálnu transformáciu a využili príležitosti ako DSM, či Industry 4.0 (ITAS)

 

1. október 2015, Bratislava. Digitálna ekonomika je jednoznačná perspektíva nielen pre Európsku úniu, ale aj Slovensko. 90% nových pozícií bude jednoznačne vyžadovať IT znalosti. Už dnes IKT sektor na Slovensku zamestnáva 2.3% všetkých zamestnancov (mimo finančného sektoru), naše služby využívajú všetky odvetvia a sektory. Ako však potvrdzuje aj štúdia spoločnosti INESS Consult, firmy z tohto odvetvia platia v pomere k svojej veľkosti najviac daní z príjmov právnických osôb. IKT spoločnosti zaplatili až 8,6% z celkových príjmov z daní z príjmov právnických osôb. Zamestnanci majú rovnako najvyššie platy, platia najviac daní z príjmov a odvádzajú najviac aj odvodov.


„Dopyt po zamestnancoch v IKT až štyrikrát prevyšuje ponuku a IKT tak v podstate nepozná ani pojem nezamestnanosť. Číslo, ktoré si zaslúži pozornosť, je fiškálna návratnosť dotácií. V automobilovom priemysle je totiž až šesťkrát dlhšia ako v IKT odvetví a tak máme pocit, že z IKT sektora obrazne visí ovocie, ktoré ako keby nikto nechcel pozbierať,“
hovorí Radovan Ďurana zo spoločnosti INESS Consult. Trinásty ročník konferencie IT Summit, výročného podujatia slovenskej komunity digitálnych technológií však nebol o rozdeľovaní sektorov. Práve naopak, prezident IT Asociácie Slovenska, Mário Lelovský, pokračuje,: „IKT sektor je odvetvím, ktoré dnes už úzko súvisí so všetkými ostatnými odvetviami. Len ťažko si vieme predstaviť bez technológii zdravotníctvo či strojárstvo. IKT teda nielen uľahčuje ale i spája a preto si ale vyžaduje aj pozornosť.“

Nedostatok IKT špecialistov postihne nielen IKT sektor samotný, ale predstavuje potenciálnu pohromu pre všetky podniky na Slovensku, pretože nebudú schopné zabezpečiť svoju digitálnu transformáciu a využiť príležitosti, ktoré poskytne Jednotný Digitálny Trh Európskej únie. IT Asociácia Slovenska v spolupráci s IT firmami pripravila projekt ITAS DSM Roadshow 2016, ktorý majiteľom a riaditeľom slovenských firiem vysvetlí nielen potenciál, ale aj ohrozenie, ktoré so sebou Jednotný digitálny trh prináša a súčasne ponúkne konkrétne riešenia ako aj spôsoby spolufinancovania zo štátnych podporných zdrojov. Viac informácii o tomto projekte vám poskytneme na adrese dsm@itas.sk. IT Asociácia Slovenska vníma Európske iniciatívy veľmi pozitívne a očakáva proaktívny prístup Slovenskej vlády k ich implementácii.

Zásadným predpokladom pre využitie moderných technológií sú digitálne znalosti a zručnosti užívateľov – občanov. Mladá generácia je nositeľom, ťahúňom - preto sme sa sústredili na projekt, ktorý má dosah nielen na stredné, ale i základné školy, ktorý pripravujeme v spolupráci s Európskou komisiou a jej aktivít v rámci programu eSkills for Digital Jobs, IT Fitness test. (www.itfitnesstest.sk). Jeho úlohou je nielen zistenie úrovne elektronických zručností obyvateľov Slovenska, no zároveň dať jednotlivým vekovým kategóriám aj predstavu o úrovni potrebných digitálnych zručností, ktoré sú vyžadované priemyslom od budúcich zamestnávateľov.

„Zabezpečenie výchovy a vzdelávania budúcich IKT špecialistov však neleží iba na našich ramenách. Keďže reprezentujeme priemysel s najväčšou pridanou hodnotou, ktorá má predikovaný najväčší rast, IKT priemysel by mal byť v centre záujmu súčasnej, ako aj budúcej vlády, dodáva Mário Lelovský a zároveň pokračuje,:“ITAS je pripravený podať pomocnú ruku relevantným orgánom štátnej správy pri hľadaní riešení, ako využiť všetky šance pre ďalší rozvoj národného hospodárstva.

IT Summit 2015 s podtitulom „Postavenie a budúcnosť IKT sektora na Slovensku“ však neostal iba pri vzdelávaní. Počas panelových diskusií odzneli motivačné príhovory na aktuálne témy ako Internet of Things, Digital Single Market, no nezabudlo sa ani na panel venovaný aktuálnej legislatíve, konkrétne novému Autorskému zákonu, Zákonu o odpadoch a Verejnom obstarávaní. Veľký úspech zaznamenal aj panel venovaný architektúre informačných systémov verejnej správy a novým operačným programom ako OPII a OPVaV.

Gustáv Budinský
ITAS, 12.10.2015
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards