Rozpočtové plány na tento rok

Z októbrového návrhu štátneho rozpočtu na rok 2016 vyplýva, že vláda plánuje schodok vo výške 1,97 mld. eur s príjmami štátneho rozpočtu na úrovni 14,02 mld. eur a výdavkami  15,99 mld. eur. Celkový schodok verejnej správy, z ktorej vláda predstavuje polovicu, má však byť podľa návrhu 1,56 mld. (1,93 % HDP). Rozpočet totižto počíta s tým, že ostatné subjekty verejnej správy (okrem štátneho rozpočtu) dosiahnu prebytok 0,4 mld. eur. Pritom v roku 2015 sa pri týchto subjektoch verejnej správy počítalo s prebytkom 0,7 mld. a nakoniec by mali skončiť so schodkom 0,8 mld. eur.

Rozpočtové plány na tento rok

Je znižovanie deficitu ambiciózne?  Vďaka silnému ekonomickému rastu ťahanému predovšetkým obnovením zahraničného dopytu a následným rastom zamestnanosti a priemernej mzdy rastú aj príjmy verejného rozpočtu. Oproti roku 2013 vzrastú v roku 2016 výnosy z dani z príjmu právnických osôb o 30% a vláda by mala vybrať celkovo na daniach a odvodoch o 700 mil. eur viac, ako je očakávaná skutočnosť roku 2015. V tom istom období klesne schodok o 345 mil. eur

 
Navyše vláda čelí aj ďalším priaznivým makroekonomickým faktorom: inflácia je nízka, čo znamená, že valorizácia výdavkov na sociálnu inklúziu a dôchodky neprináša výrazne zvýšené náklady. Rovnako sú nízke aj úroky na štátnych dlhopisoch, ktoré stlačili predovšetkým intervencie ECB. 
 
Napriek tomu schodok verejných financií má klesnúť len o 0,81 percentuálnych bodov a aj tento pokles je možné z troch štvrtín pripísať poklesu čerpania EU fondov. To súvisí s ukončením čerpania uplynulého programovacieho obdobia, to nové sa začína čerpať postupne.
 
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards