Niektoré problémy odbory neriešia. Často však vyjednajú zlaté padáky pre vyvolených (Aktualne.sk)

Dnes je to hrubá kniha plná regulácií, čo významne znižuje pridanú hodnotu odborov, komentoval Zákonník práce 18.5.2015 Radovan Ďurana.

 Niektoré problémy odbory neriešia. Často však vyjednajú zlaté padáky pre vyvolených (Aktualne.sk)

Nútených živnostníkov neriešia, ale zlaté padáky áno. Aj takto sa dá pozerať na fungovanie slovenských odborárov. Ekonóm hovorí, že odbory u nás premrhali viacero šancí, ako získať nových členov a lepší obraz v spoločnosti.

 Podľa Konfederácie odborových zväzov (KOZ) je na Slovensku približne 300-tisíc odborárov, ich počet však rok čo rok klesá a tým aj reprezentatívnosť odborov v spoločnosti. Aktuálne.sk sa pozrelo na to, čo môžu tieto profesijné organizácie svojim členom priniesť. Pokles je pritom podľa štatistík Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) za posledných 9 rokov vyše troch percent.
Slabé stránky odborárov

"Dá sa povedať, že odborári na Slovensku premrhali svoju šancu. Neriešia veci, ktoré sa týkajú veľkého počtu zamestnancov a pracujúcich, ako napríklad pracovné agentúry, ktoré zamestnávajú len dočasne, problém nútených živnostníkov, postavenie a práva dohodárov. Nevedia proti týmto neduhom pracovného trhu bojovať," povedal Michal Pálenik z Inštitútu zamestnanosti (IZ) pre Aktuálne.sk.

Podľa neho členská základňa odborárom klesá aj v dôsledku zmien vo firemnom prostredí. "Veľkých a stredných podnikov je menej, pribúdajú malé firmy. Ak máte teda štyroch-piatich zamestnancov je s nimi jednoduchšie vyjednávať priamo, než cez ich zástupcu z odborov," vidí logiku Páleník.

Najokatejším výdobytkom, ktoré vznikli z kolektívneho vyjednávania odborárov sú podľa Páleníka takzvané zlaté padáky, teda odmeny pri odchode riaditeľov štátnych firiem.
Má to aj výhody

Členské býva zvyčajne jedno percento z čistej mzdy, niektorí odborári majú stanovenú aj vrchnú hranicu, ako napríklad zväz justičnej stráže, päť eur. Aj keď členom nie ste, všetky výsledky vyjednávania s vašim zamestnávateľom sa vzťahujú aj na vás. Člen odborov je v Zákonníku práce viac chránený proti výpovedi, ako bežný zamestnanec.

Analytik ekonomického inštitútu INESS Radovan Ďurana hovorí, že na založenie odborov stačia vo firme traja zamestnanci, a zamestnávateľ má povinnosť s nimi jednať. To sa dá vnímať ako dobrá možnosť pre zamestnancov firmy, kde veci nefungujú najlepšie.

 "Z pohľadu zamestnávateľa je užitočné, skoro nevyhnutné, poznať názor zamestnancov, a preto diskusia s ich zástupcami je prínosná. Odbory sú ale špecifická forma zastupovania zamestnancov, s viacerými zákonom garantovanými výhodami a právomocami, ktoré zvyšujú priame alebo nepriame náklady vo firmách, čo v súkromnom sektore vedie k ich nízkej obľube," vymenoval niektoré z možných prínosov.

Na druhej strane je však podľa Ďuranu Zákonník práce. "Dnes je to hrubá kniha plná regulácií, čo významne znižuje pridanú hodnotu odborov," dodal.

Vedia koľko ich je?

Oproti zamestnancom, ktorí  chcú vyjednávať so šéfom súkromníkov, majú výhodu odborári verejného sektora. Ich zamestnávateľom je totiž štát. "Všeobecne platí, že ak sú tam, kde pracujem silné odbory, je jedno či som ich členom, ak sú však slabé vyčnievam a to sa zamestnávateľovi nemusí páčiť," povedal Páleník z IZ.

 Aj preto zrejme najviac počujeme o štrajkoch, či požiadavkach lekárov, zdravotných sestier, sudcov či učiteľov. Koľko z členov odborov pracuje vo verejnej správe a koľko v súkromnom sektore však nevie ani Konfederácia odborových zväzov, ktorá čiastkové odbory združuje a vyjednáva za ne v rámci tripartity.

"Čo sa týka počtu členov odborov vo verejnom sektore, je otázka na jednotlivé odborové zväzy, ktoré ich zastupujú," odpovedala hovorkyňa  KOZ Martina Nemethová.

Aktuálne.sk sa teda obrátilo na všetkých 27, odpovede však po týždni čakania prišli len od štyroch z nich.

Podľa ekonóma INESS Radovana Ďuranu vo verejnom sektore chýba tlak na efektivitu, ako je to v prípade súkromného, odbory sú tam preto aktívnejšie.

"Nie je náhodou, že verejný sektor má vďaka kolektívnym zmluvám kratšiu pracovnú dobu ako väčšina súkromného sektora. Zamestnanec vo verejnom sektore obyčajne členstvom v odboroch získa, nemá čo stratiť," povedal Ďurana na koniec.

Veronika Cosculluela

Aktualne.sk, 18.5.2015

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards