Byť „single“ nie je úžasné. Štátu dáme z výplaty najviac (Aktuality.sk)

Tým, že odvod v roku 2012 prudko klesol na štyri percentá, došlo v metodike OECD k významnému nárastu zaťaženia. K nemu dochádza ešte z druhého dôvodu, nezdaniteľná časť základu dane rastie pomalšie, ako priemerná mzda - zamestnanec s priemernou mzdou teda každý rok platí vyššiu efektívnu sadzbu dane z príjmov, vysvetlil pre Aktuality.sk 5.5.2015 Radovan Ďurana.

Byť „single“ nie je úžasné. Štátu dáme z výplaty najviac (Aktuality.sk)

Ľudia, ktorí žijú sami a majú vyššie mzdy, platia štátu najviac. Neplatí to iba na Slovensku, ale takmer vo všetkých krajinách OECD s výnimkou Čile. Tamojšia rovná daň vo výške sedem percent rozdiely nerobí.
Platíme menej ako susedia

Až 41,2 percenta z celkových nákladov práce na zamestnanca smerovalo minulý rok na Slovensku na dane a odvody. Platí to pre slobodného a bezdetného človeka, ktorého plat sa pohybuje na úrovni priemernej mzdy v súkromnom sektore. Priemer daňového klinu OECD dosiahol vlani 36 percent.

Vyplýva to zo štúdie Taxing Wages 2015, ktorú vydala OECD. Odvodové zaťaženie Slovákov sa zvyšuje rýchlejšie, ako tento priemer. „Pritom práve vysoké daňovo-odvodové zaťaženie brzdí rýchlejší rast pracovných miest a znižuje atraktivitu slovenského pracovného trhu,“ hovorí analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Slováci sa však môžu utešiť aspoň tým, že ich dane a odvody zo mzdy patria k tým nižším. Z našich susedov odvádzajú menej iba Poliaci. V Rakúsku, Česku a Maďarsku si štát ukrojí z výplaty viac. V Belgicku odovzdajú nadpriemerne zarábajúci „sólisti“ až 60,8 percenta zo mzdy.

Najmenej podľa OECD štátu odvádzajú osamelí rodičia, resp. domácnosti s jedným zarábajúcim členom a dvomi deťmi a príjmom na úrovni 67 percent priemernej mzdy. Títo ľudia štátu odovzdajú 26,7 percenta zo mzdy. "Čísla ukazujú, že daňový klin slovenského zamestnanca presahuje priemer OECD aj vo všetkých ostatných sledovaných kategóriách," upozorňuje Pánis.

OECD počítalo podiel z celkových nákladov práce na zamestnanca, ktoré smerujú na dane a odvody. Je to tzv. ukazovateľ daňového klinu, ktorý meria rozdiel medzi celkovými nákladmi práce pre zamestnávateľa a čistým príjmom zamestnanca.

 

Štatistiky ukazujú, aký podiel si štát ukrajuje z miezd jednotlivých skupín zarábajúcich ľudí. V skupinách boli napríklad jednotlivci, dvojice s deťmi či bez nich a aj deti s jedným rodičom. Tieto skupiny sa ďalej delili na tých ktorí majú priemernú, podpriemernú a nadpriemernú mzdu. Do štatistík sa nezapočítavalo daňové zaťaženie v podobe DPH, korporátnej dane ani miestnych daní.
Veľa vziať, veľa rozdať

Slobodní a bezdetní ľudia majú smolu v tom, že hoci platia najvyššie dane a odvody, dostávajú najmenej benefitov. Prídavky na deti či iné bonusy (či už sú to rôzne úľavy, alebo aj vlaky zadarmo) sa ich netýkajú. Štát však kvôli sociálnym transferom potrebuje peniaze niekde vziať. "Vo všeobecnosti hodnotíme negatívne aktuálny trend, v ktorom namiesto orezávania neefektívnych a zbytočných výdavkov vláda a parlament zvyšujú odvodové zaťaženie, či zavádzajú vyššie dane pre pracujúcich," konštatuje Radovan Ďurana.

Výdavky rozpočtu sú dnes vyššie aj vďaka eurofondom. Tie spolu s vyššími daňami pomáhajú plniť štátnu kasu. "Eurofondy dnes nahrádzajú hlavne vlastné kapitálové výdavky. Zdroje, ktoré predtým štát investoval z daní do výstavby infraštruktúry, dnes používa na financovanie spotreby a sociálnych transferov. Takéto nastavenie je riskantné, najmä preto, že ak dôjde k zúženiu rozpočtu EU a tým aj eurofondov, Slovenský rozpočet bude ťažko hľadať zdroje na investície. Žiadna krajina nebude čistým príjemcom naveky," upozorňuje Ďurana.

Analytici sa zhodli na tom, že aj keď Slovensko patrí ku krajinám OECD s najnižšími priemernými mzdami, naše daňové bremeno patrí k tej ťažšej polovici.

"Znepokojujúci je aj fakt, že daňový klin na Slovensku rapídne rastie vo všetkých sledovaných kategóriách a zvyšuje sa jeho odchýlka od priemeru OECD. Najmä od roku 2012. Ešte v roku 2005 bol v prípade štvorčlennej rodiny s dvoma pracujúcimi, kde jeden zarába priemernú mzdu a druhý 67 percent jej úrovne vo výške 31,3 percenta mzdových nákladov. V minulom roku dosiahol už 35,4 percenta," dodáva analytik Pánis.
Trendom je dane zvyšovať

Zo štatistík, ktoré organizácia zhromažďovala 14 rokov tiež vyplýva, že vo väčšine krajín sa od krízy zvýšili dane. A Slovensko nepatrí k výnimkám. Z odvodov a daní vo výške 38,4 percenta sme sa vyšplhali na podiel 41,2 percenta, teda takmer o tri percentuálne body. Pre zaujímavosť, najmenej nám štát ukrajoval v roku 2005, rok po zavedení takzvanej rovnej dane a najmä po dôchodkovej reforme. "OECD nepočíta odvody do II. piliera do daňového zaťaženia, nakoľko sú uložené na súkromných účtoch sporiteľov v DSS.

A preto dôchodková reforma, ktorá umožnila odvádzať deväť percent na súkromný účet, významne znížila daňovo odvodové zaťaženie mzdy. Ak by sme ale odvody do II. piliera považovali za daň ako každú inú (nedá sa jej vyhnúť),tak by zaťaženie bolo aj v tomto období podstatne vyššie.

Tým, že odvod v roku 2012 prudko klesol na štyri percentá, došlo v metodike OECD k významnému nárastu zaťaženia. K nemu dochádza ešte z druhého dôvodu, nezdaniteľná časť základu dane rastie pomalšie, ako priemerná mzda - zamestnanec s priemernou mzdou teda každý rok platí vyššiu efektívnu sadzbu dane z príjmov," vysvetľuje analytik INESS Radovan Ďurana.

Belgicko, ktoré má najvyššiu daňovú záťaž, až 55,6 percenta zo mzdy, ani Čile s najnižšou, sedempercentnou záťažou svoje sadzby nezmenili. Naopak, Maďarsko znížilo dane a odvody o 5,5 percentuálneho bodu na 49 percent zo mzdy, Írsko záťaž zvýšilo o 6 bodov na 28,2 percenta. Dane a odvody v ďalších krajinách si môžete pozrieť v interaktívnej tabuľke.

Ivana Sladkovská

Aktuality.sk, 5.5.2015

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards