Habsburgova vnučka: Museli sme pracovať ako bežní ľudia (Aktuality.sk)

Aktuality.sk priniesli 3.5.2015 rozhovor s Gabrielou von Habsurg, ktorá bola hosťom na Free Market Road Show v Bratislave, ktorú organizoval INESS.

Habsburgova vnučka: Museli sme pracovať ako bežní ľudia (Aktuality.sk)

Habsburgovci patria k jednej z najvýznamnejších panovníckych rodín v celej Európe. Počas ich vládnutia Rakúsko-Uhorsko, do ktorého patrilo aj Slovensko, dosiahlo najväčší rozmach, ale aj zánik monarchie. O tejto kráľovskej rodine, ako aj o Európskej únii sme sa rozprávali s vnučkou posledného Rakúsko-uhorského cisára Gabrielou von Habsburg na nedávnej Free market roadshow, ktorú spoluorganizoval inštitút INESS.

    Ako sa žije s menom Habsburg? Mali ste to s ním v živote ľahšie alebo ťažšie?

Každá minca má dve strany. A tak to je aj v tomto prípade. Som umelkyňou a v oblasti kultúry je meno veľmi dôležité. A ako iste viete, meno Habsburg pozná veľa ľudí, pretože je známe.

    Akému umeniu sa venujete?

Som sochárka, takže meno, ktoré zostáva v mysliach ľudí, je veľkou výhodou. Na druhej strane meno Habsburg sa u takmer každého človeka spája s politikou, a nie s umením. Čiže je to aj zároveň nevýhoda. Takže nemôžem jednoznačne povedať, že moje meno mi priamo pomohlo v mojej kariére, nakoľko často bolo istou prekážkou.

    Do akej miery má vaše meno vplyv na ceny vašich sôch?

Určite nemá veľký vplyv. Milovníci umenia a zberatelia sa v prvom rade pozerajú na kvalitu diela. V opačnom prípade by ich zaujímal len autogram, a nie samotné dielo.

    V akej cenovej hladine sa pohybujú diela nesúce meno von Habsburg?

Ťažko povedať, pretože ja robím predovšetkým monumentálne sochy a u nich sa veľmi komplikovane určuje cena. Záleží od viacerých faktorov, ako napríklad veľkosť sochy, množstva materiálu, miesta postavenia atď. Samozrejme, robím aj menšie diela určené pre galérie, avšak ani tu sa nedá presne stanoviť nejaká cena.

    Ak by som mal záujem o vašej dielo, ktoré by nebolo veľmi veľké, na koľko by ma to vyšlo?

Ak by ste si vybrali niektoré z mojich grafických kúskov, tak by to bolo oveľa lacnejšie ako niektoré moje sochy.

Zrejme nechcete prezradiť cenu vašich diel.

(smiech) To nie, ale je veľmi ťažko určiť cenu pri umeleckých dielach. Ak by som povedala presnú sumu, tak by som svoje dielo hneď zaradila do istej kategórie, a to by bolo nesprávne.

    V poriadku. Vráťme sa k vášmu detstvu. Ako vyrastali deti v rodine von Habsburg?

Samozrejme, vyrastala som v tom, že naša rodina panovala v Rakúskej monarchii, čiže som si uvedomovala, odkiaľ pochádzam. Žili sme však v Bavorsku, pretože sme mali zakázaný vstup do Rakúska po rozpade monarchie. Vrátiť sme sa mohli až potom, ako som ukončila svoje štúdium.

    Nikdy ste nemali problémy so svojimi spolužiakmi a rovesníkmi kvôli menu von Habsburg?

Nie, nezažila som žiadne konflikty vďaka môjmu pôvodu. Našťastie som mala normálne detstvo.

    Ako hodnotíte a pozeráte sa na Rakúsku monarchiu?

Na monarchiu treba nazerať s odstupom času. Myšlienka monarchie bola spájať viacero národov do jedného štátneho útvaru. A túto myšlienku môžeme sledovať aj dnes v Európskej únii. Takže išlo o rovnakú ideu – štáty bez hraníc, spoločná mena a podobne.

    A z čoho by si mali dnešní politickí lídri zobrať príklad z Rakúskej monarchie?

V tom čase bolo oveľa menej byrokracie. Z tohto by sa mali poučiť. V Bruseli by sa mali vážne začať zaoberať s obrovskou súčasnou byrokraciou. Malo by to byť jednou z hlavných úloh dnešných politikov. Rovnako tak musí únia dodržiavať a dbať o zachovanie hodnôt, na ktorých bola založená.

    Je dobré teda, že monarchia zanikla a vznikli nové samostatné republiky?

Môj otec bol veľkým zástancom parlamentarizmu. Presadzoval, aby si ľudia mohli priamo voliť svojich zástupcov. A bol aj pri zrode Európskeho parlamentu a jeho rozširovaní. Bol nadšený, keď sledoval rozširovanie Únie a ako padali hranice medzi štátmi. A práve toto je veľmi správna transformácia bývalej monarchie odhliadnuc od nadmernej regulácie. Nariadenia ohľadom zakrivenia banánov nie sú totiž ľuďom veľmi nápomocné.

    Ako váš otec a celá rodina niesla zánik Rakúskej monarchie?

Udialo sa to počas I. svetovej vojny. Bola to veľmi ťažká situácia. Môj starý otec Karol I. veľmi túžil po mieri. Počas krátkej doby, kedy panoval, robil všetko preto, aby ukončil vojnu. Pravdepodobne bol jediným vladárom, ktorý skutočne stál o mier a snažil sa ho nastoliť. Bola to takmer nemožná misia.

    Prečo to bolo nemožné?

V roku 1916, keď nastúpil na trón, tak všetci predstavitelia svetových mocností, neusilovali o mierové ukončenie. Mimochodom, Karol I. bol jediným čelným predstaviteľom, ktorý sa osobne zúčastnil bojov a videl ten hrozný stav. Preto tak veľmi usiloval o mier.

    Ktorých vašich predkov z Habsburskej monarchie si najviac vážite?

Mám ich zopár. V prvom rade by som spomenula starého otca, pretože to čo dosiahol, v priebehu jeho krátkeho panovania bolo obdivuhodné. A historici by sa mali o toto obdobie viacej zaujímať. Samozrejme, nesmiem zabudnúť na Karola V., ktorý urobil pre Európu veľmi veľa. Mám tým na mysli zjednotenie veľkej časti starého kontinentu, pričom sa snažil vštepiť všetkým národom základné ľudské hodnoty. Ako hovoril môj otec, toto sú moje „hviezdy“.

    A ako je na tom dnes rodina Habsburgovcov? Aký má vplyv a ako je bohatá?

Zvyčajne si ľudia myslia, že keď pochádzame z kráľovskej rodiny, tak musíme byť aj bohatí. (smiech) Realita je však iná. V Rakúsku sme stratili na základe takzvaného Habsburského zákona všetok majetok. To isté sa stalo aj rodine z maminej strany, ktorá pochádzala z oblasti bývalého východného Nemecka. Túto vetvu rodiny zbavili majetkov Rusi. Prišli sme tak o takmer celý majetok. Preto sme sa museli živiť prácou tak ako obyčajní ľudia, čo však bolo v úplnom poriadku, lebo to bolo zdraviu prospešné.

    Akú prácu vykonávala vaša matka?

Mama porodila sedem detí, takže jej hlavná práca spočívala v starostlivosti o dieťa. Bola teda matkou na plný úväzok.

    Dočítal som sa, že v súčasnosti ste veľvyslankyňou Gruzínska v Nemecku. Ako ste sa dostali k takejto funkcii?

S Gruzínskom sa moja osoba spája už veľmi dlho. Mala som tam veľa výstav a neskôr som sa stala profesorkou na tamojšej umeleckej univerzite. S mojimi študentmi sme spravili okrem iného aj veľký národný pomník. Po čase som dostala aj gruzínske občianstvo ako odmenu za moju prácu v oblasti umenia. V roku 2009 som bola vymenovaná za veľvyslankyňu v Nemecku, keďže túto krajinu veľmi dobre poznám, nakoľko som v Bavorsku vyrastala.

Ako je dnes na tom Gruzínsko? Z pohľadu Európana zrejme väčšina ľudí ho vníma ako chudobnú krajinu na východe z bývalého Sovietskeho zväzu.

Chudoba nie je to, čo by ma napadlo ako prvé v spojení s touto krajinou. Gruzínsko je kolískou Európy. Na jej území boli totiž nájdené pozostatky ľudí spred 1,8 milióna rokov. Vinná réva pôvodne pochádza z tejto oblasti. Kresťanstvo, na základe ktorého vyrástla aj Európa, bolo uznané v Gruzínsku už vo 4. storočí ako oficiálne náboženstvo. Čiže krajina je najvýchodnejšou časťou Európy, ku ktorej právom patrí a tamojší ľudia sa cítia ako súčasť starého kontinentu, a nie Ruska.

V súčasnosti význam Gruzínska narástol, keď vznikla hrozba zo strany Moskvy. V roku 2008 práve tento štát bol prvým, kde sa začala hrozba Ruska. Preto Gruzínsko je dobrým príkladom, aby krajiny ako Moldavsko, Ukrajina, Estónsko, Litva a Lotyšsko sa vedeli brániť voči Moskve.

    Aké sú vlastne vzťahy v súčasnosti medzi Gruzínskom a Ruskom?

Gruzínci jasne deklarovali, že chcú byť súčasťou Európy a chcú byť partnerom NATO. To hovorí za všetko.

    Gruzínske hospodárstvo však nepatrí k tým najvyspelejší. Ako je na tom dnes tamojšia ekonomika?

Samozrejme, gruzínska ekonomika má svoje problémy podobne ako väčšina sveta v súčasnosti. V posledných rokoch však zažilo veľmi veľký rast. Veľmi sa darí odvetviam, ako je napríklad cestovný ruch. V roku 2003 po uskutočnení miestnej revolúcie nastali v krajine veľké zmeny a uskutočnili sa obrovské reformy. Najvýznamnejšou zrejme bol boj proti korupcii, ktorý bol veľmi úspešný.

Dokazujú to medzinárodné hodnotenia. V medzinárodnom rebríčku transparentnosti Gruzínsko poskočilo o viac ako 100 miest, čo sa doteraz žiadnej krajine nepodarilo. V globálnom hodnotení sa tak Gruzínsko zaradilo k vyspelým štátom západného sveta.

    Na Slovensku máme tiež obrovské problémy s korupciou.

Áno, to viem.

    Čo zásadného zmenili v tejto oblasti Gruzínci, že sa tak zlepšili?

Koncepcia celej reformy bola dobre pripravená. Jednoducho sa pozreli na inštitúcie, ktoré sú najviac postihnuté korupciou. Preto začali s reformou polície, colnej správy a postupnými krokmi sa zmenili aj ďalšie inštitúcie. Kto pokračoval v korupcii, bol okamžite prepustený. Dôležitý bol aj prístup, keď sa začalo upratovať na najvyšších pozíciách smerom nadol. Ten boj bol nakoniec úspešný a obyvateľom sa dnes žije oveľa ľahšie. Tým pádom sa zmenilo aj myslenie ľudí, čo bolo vlastne najťažšou úlohou.

    Ako momentálne hodnotíte rusko-ukrajinský konflikt a ako to podľa vás skončí?

Pre Európu je táto kríza veľkou hrozbou. Musíme veľmi pozorne sledovať, ako západné krajiny budú reagovať. Podľa toho budeme vedieť povedať, ako to celé skončí. V tejto chvíli sa však neodvažuje predpovedať závery tohto konfliktu. Myslím si, že Európa spolu so svojimi spojencami musí jasne deklarovať svoj postoj, pretože aj ostatným krajinám hrozí nebezpečenstvo podobne ako na Ukrajine a na Kryme, o ktorom sa už dnes ani veľmi nehovorí.

    Takže nesúhlasíte s krokmi, ktoré doteraz Európska únie urobila smerom k Moskve?

Nehovorím, že nesúhlasím. Únia však mala spraviť oveľa viac opatrení, než doteraz urobila. Jednoducho tie kroky boli nedostatočné, pretože konflikt stále pokračuje a naznačuje to našu malú silu.

    Ako vidíte budúcnosť Európy?

Projekt Európskej únie musí naďalej pokračovať. V rámci kooperácie musí spolupracovať stále viac a viac štátov. Popritom sa však musí EÚ zamerať aj na prekážky, ktoré si sama stavia. Teraz mám na mysli predovšetkým obrovskú byrokraciu.

Martin Odkladal

Aktuality.sk, 3.5.2015

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards