INESS na Slovak Retail Summit 2015

Zástupca INESS Martin Vlachynský sa na pozvanie INCOMA Slovakia zúčastnil panelu na konferencii venovanej obchodu Slovak Retail Summit 2015. Tá sa uskutočnila 21.-22.4.2015 v Holiday Inn v Bratislave.

INESS na Slovak Retail Summit 2015

Ďalšími členmi panelu boli Jana Glasová, analytička Poštovej banky a Peter Baláž, vedúci katedry medzinárodného obchodu, Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave. Rozoberali sa najmä aktuálne prekážky rozvoja obchodu na Slovensku, najmä zo strany štátu, ale aj ekonomického vývoja v Európe.

Súčasťou prednášky bola aj výzva zástupcom retailového sektora vyplniť krátky dotazník, ktorý by INESS pomohol zmapovať najväčšie prekážky zo strany štátu, ktorému ich biznis čelí. Jeho výsledky vyhodnocujeme.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards