Peniaze nám požičali a ešte za to aj zaplatia (Aktuality.sk)

Ako povedal pre Aktuality.sk 22.4.2015 Ján Dinga, vykázanú výšku dlhu do veľkej miery ovplyvňuje hospodárenie so štátnou hotovosťou. Ak si štát napožičiava väčšiu hotovosť "do zásoby" za nízky úrok, dlh jednorázovo stúpne, no v ďalšom roku pri využívaní zdrojov na splácanie klesá.

Peniaze nám požičali a ešte za to aj zaplatia (Aktuality.sk)

Znie to možno neuveriteľne, ale Slovensku investori peniaze požičiavajú a ešte si za to aj zaplatia. Inými slovami, už aj našej krajine sa podarilo požičať si peniaze za záporný úrok. A to druhýkrát v histórii.

„Išlo o štátny dlhopis 219 so zostatkovou splatnosťou 1,75 roka. Dlhopis kúpili rozliční investori zo Slovenska a zo zahraničia,“ povedal nám Daniel Bytčánek z Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity.

„Záujem o slovenské dlhopisy je vysoký kvôli tomu, že zadlženie Slovenska rozhodne nepatrí k tým najvyšším v eurozóne,“ povedal analytik Next Finance Jiří Cihlář.

Záporné úroky však podľa iného analytika nie sú prejavom vynikajúceho hospodárenia slovenskej vlády, "ale zlých alternatív investorov, napr. vysoko rizikových dlhopisov Grécka či Španielska," povedal analytik INESS Ján Dinga.
Záporné úroky majú aj Nemecko či Rakúsko

Aktuálny prípad je druhý v histórii Slovenska. Prvý sa stal v marcovej aukcii pri rovnakom štátnom dlhopise.

„Na krátkodobom peňažnom trhu je obchodovanie s voľnou likviditou so zápornými úrokovými sadzbami v súčasnosti úplne bežné,“ povedal Bytčánek.

Aj samotné ministerstvo financií si podľa neho v týchto týždňoch a mesiacoch bežne pokrýva svoju dennú likviditu prijatými pôžičkami s negatívnou úrokovou sadzbou.

Analytikov to vôbec neprekvapilo. "Výnosy z dlhopisov s dvojročnou zostatkovou splatnosťou sa v súčasnosti na sekundárnych trhoch pohybujú okolo úrovne 0 percent, raz sú tesne pod ňou, raz tesne nad," povedal Kamil Boros, analytik X-Trade Brokers.

„Silný dopyt po štátnych dlhopisoch zo strany Európskej centrálnej banky aj komerčných bánk tlačí ich výnos smerom k nule a v mnohých prípadoch aj pod ňu,“ povedal Cihlář.

Príčinou je politika Európskej centrálnej banky. „Primárne v záporných sadzbách za peniaze, ktoré bankám ostanú cez noc na účte v ECB, na úrovni -0,2 percenta. Najbezpečnejšia alternatíva k ponechaniu nadbytočnej likvidity v ECB pre banky je prehodiť ju do štátnych dlhopisov. A tak sú za ne ochotné platiť aj negatívne výnosy,“ povedal Boros.

Slovensko sa tak zaradilo do spoločnosti krajín ako Nemecko, Fínsko, Holandsko či Rakúsko, aj týmto krajinám investori platia za to, že im môžu požičať peniaze. Mimo eurozóny sú to napríklad Švajčiarsko, Dánsko i Švédsko. Záporné výnosy podľa Borosa v podstate nemajú len Grécko a Cyprus.
Aj desaťročné dlhopisy sú lacné

Lacnejšie než Slovensko si v Európe na 10 rokov požičiava Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Holandsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko alebo napríklad Česká republika. "Aktuálne si na 10 rokov požičiava za 0,37 %. To je takmer najvýhodnejšie v histórii,“ povedal Cihlář.

Výnos slovenských 10-ročných dlhopisov predstavuje 0,4 %, dlhoví hriešnici Taliansko a Španielsko platia o percentuálny bod viac. Takmer bankrotujúce Grécko si na 10 rokov požičiava za ročný úrok vyše 13 %.
Makrovýsledky máme podľa Kažimíra nádejné

Slovensku prvýkrát za šesť rokov medziročne klesol verejný dlh, minulý rok dosiahol 53,58 % hrubého domáceho produktu. Deficit verejných financií bol podľa Eurostatu 2,87 % HDP.

"Rátame s lepším výberom daní z príjmov právnických osôb, ktoré odložili svoje daňové priznania na jún. Máme nádej, že deficit bude ešte nižší," povedal minister financií Peter Kažimír.

Verejný dlh by mal podľa neho v nasledujúcich rokoch zostať bezpečne pod hranicou 55 % HDP a do roku 2018 by mohol klesnúť pod 50 %.
KDH hovorí len o prvom pohľade

Dlh 53,6 % HDP však podľa Miloša Moravčíka z KDH vyzerá dobre len na prvý pohľad.

"Dlh ako percento HDP síce klesol, ale v reálnom vyjadrení narástol o vyše 100 miliónov eur. Údaj je navyše umelo vylepšovaný manipuláciou s hotovostnou rezervou štátu. Do nej minister financií napožičiaval peniaze, keď boli úroky vyššie, a teraz, keď sú nízke, tak ich vracia. Slovensku tým spôsobil škody za desiatky miliónov eur," povedal.

"Vykázanú výšku dlhu do veľkej miery ovplyvňuje hospodárenie so štátnou hotovosťou. Ak si štát napožičiava väčšiu hotovosť "do zásoby" za nízky úrok, dlh jednorázovo stúpne, no v ďalšom roku pri využívaní zdrojov na splácanie klesá," povedal analytik INESS Ján Dinga.

"Verejné financie Slovenska stále ročne hospodária s obrovským dvojmiliardovým schodkom, celkový verejný dlh presahuje 40 miliárd eur a pri nezmenenom trende bude v ďalších rokoch rásť," dodal.

Karol Svozil

Aktuality.sk, 22.4.2015

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards