Estráda premiéra Roberta Fica: 100 splnených sľubov! Čo si ale myslia odborníci? (Nový čas)

Radovan Ďurana komentoval pre Nový čas 14.4.2015 tri roky vládnutia Roberta Fica v ekonomickej oblasti.

Estráda premiéra Roberta Fica: 100 splnených sľubov! Čo si ale myslia odborníci? (Nový čas)

Ficov zoznam! Premiér Robert Fico v pondelok v Zrkadlovej sále na Úrade vlády predstavil sto opatrení a výsledkov, na ktoré je počas svojho zatiaľ trojročného vládnutia hrdý.

Pred samými straníkmi a bez prítomnosti opozície nešetril chválou ani na jeden rezort a na samotný vývoj Slovenska. Podľa neho sa jeho vládnutie nedá ani len porovnať s predošlou vládou. Nový Čas ukázal zoznam odborníkom vo svojich oblastiach, aby zhodnotili, ako si premiér a ministri počínali v skutočnosti a či sa až príliš neprechválili. Analytici nenechali na premiérovi ani suchej nitky a viacero bodov zo zoznamu podrobili ostrej kritike. Podľa nich dokonca prejavom odštartoval smerácku predvolebnú kampaň!
Fico o zdravotníctve:

1. Zlepšilo sa hospodárenie nemocníc - znížilo sa tempo rastu dlhov 13 najväčších štátnych nemocníc. Ak by ostali v režime, ako fungovali za vlády I. Radičovej, zadlženie by bolo dvojnásobné. Viaceré nemocnice už nevytvárajú nové dlhy.

2. V príprave je projekt novej univerzitnej nemocnice v Bratislave s najmodernejším vybavením.

Peter Visolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia:

1. Pán premiér zabudol na to najpodstatnejšie, a to je vyvodenie politickej a trestnoprávnej zodpovednosti za pochybenia na ministerstve zdravotníctva a vo vedení nemocníc. Ako sme zažili prikauze CT, predraženého nemocničného stravovania, pri kauze ozdravného plánu, ktorý vypracoval kotolník v Žiline, kauze bielenia zdravotnej dokumentácie dieťaťa v Nitre aj pri ďalších kauzách tohto ministerstva, aktéri týchto káuz neniesli politickú ani trestnoprávnu zodpovednosť.

2. Je zaujímavé, že sa sociálna vláda chváli projektom novej nemocnice v Bratislave, ktorú postaví investor a na 30 rokov bude de facto súkromnou nemocnicou prinášajúcou obrovské zisky súkromníkovi. Štát si pri tomto projekte stavby nemocnice požičiava za 15 % úrok od súkromníka, hoci si dnes náš štát pri dlhopisoch požičiava za 0,45 % úrok.

Fico o ekonomike:

1. Konsolidácia verejných fi nancií bola realizovaná v súlade s predvolebnými sľubmi. Nezaťažili sme ľudí s nižšími a so strednými príjmami, ale banky, monopoly, firmy a ľudí s nadštan dardnými príjmami.

2. Zníženie zdravotných odvodov pre ľudí s nižšími príjmami od roku 2015 znižuje náklady práce a zvyšuje čistú mzdu nízkopríjmových zamestnancov. Opatrenie pozitívne ovplyvní pri bližne 600-tisíc zamestnancov.

3. Dlhodobo klesajúcu tendenciu má miera nezamestnanosti. Kým na jar 2012 dosahovala 14,1 %, dnes je na úrovni 12,3 %. Podľa najnovšej prognózy NBS má miera nezamestnanosti klesnúť v tomto roku na 12 % a v roku 2016 na 11 %, čím sa Slovensko dostane na približnú úroveň priemeru eurozóny. Za ostatný rok sa znížil počet nezamestnaných v evidencii úradov práce o bezmála 26-tisíc a podľa prognózy NBS má v roku 2015 vzniknúť ďalších 22-tisíc nových pracovných miest.

Radovan Ďurana, analytik INESS:

1. Nie je pravda. Niekoľko stotisíc pracovníkov musí platiť vysoké odvody z odmeny za vykonanú prácu. Medzi nimi bola väčšina ľudí s nízkym príjmom, ktorí sa tak snažili privyrobiť si ku mzde, alebo boli bez práce. Vláda im obmedzila prístup k práci a zvýšila im daňové zaťaženie. Rovnako živnostníci musia platiť vyššie dane.

2. Zavedenie odvodovej od počítateľnej položky (OOP) je dobrý krok, ale nemá len pozitívne efekty a všetkých za mestnancov. Desaťtisíce pracovných miest zdraželo preto, že minimálna mzda má šesť pásiem a vyššie pásma nie sú dostatočne kompenzované OOP. Vláda mohla tieto negatívne efekty eliminovať.

3.Za posledné štyri roky vzrástol počet zamestnancov v zahraničí o 20 000. Pokles nezamestnanosti tak bol do značnej miery dosiahnutý únikom pracovnej sily.

Fico o školstve:

1. 10 mil. eur bolo vyčlenených na projekty zvýšenia kapacít jaslí a materských škôl. Súčasne je v príprave výzva na projekt v hodnote 100 mil. eur z fondov EÚ na ďalšie zvýšenie kapacít materských škôl, čo pokryje bezmála 100 % požiadaviek na miesta v predškolských zariadeniach.

2. Zastavenie prázdninového prepúšťania učiteľov

Pavel Ondek, predseda  Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku:

1. Je dobré, že vláda vyčlenila 10 miliónov pre materské školy, pretože najmä vo väčších mestách je ich nedostatočná kapacita. Je tu aj nedostatok z minulosti s tým, že materské školy, ktoré existovali, žiaľ, mestá a obce buď dali do nájmu, to je ten lepší prípad, alebo tieto kapacity rozpreda li.

2. Odborový zväz školstva na to upozorňoval už od roku 2012. Konečne sa to prelomilo s tým, že vyšiel v ústrety minister práce, pretože sa tým znižoval
počet nezamestnaných práve v čase prázdnin. Je to pomoc mladým začínajúcim pedagógom, žiaľ, týchto prípadov bolo veľmi veľa.

Fico o zahraničnej politike:

1. Slovensko je dôveryhodným a rešpektovaným partnerom v rámci EÚ aj na medzinárodnej scéne, čoho potvrdením sú prijatia a rokovania s najväčšími svetovými lídrami - prezi dentom USA, Ruska, ale aj návštevy európskych lídrov A. Merkelovej, F. Hollanda a ďalších na Slovensku.

Eduard Chmelár, politický analytik

1. Zahraničná politika Slovenskej republiky je štandardná a o nejakých výraznejších úspechoch, ale ani o zlyhaniach sa nedá hovoriť. V oblasti našich zahraničných vzťahov pretrváva obojstranný rešpekt. Zaujímavé je, že v oblasti obrany sa premiér pochválil aj úspechmi, ktoré pred svojimi voličmi pre ich nízku popularitu neprezentuje, alebo dokonca kritizuje.

Fico o štátnej správe a súdnictve

1. Skupina štátov proti korupcii pri Rade Európy (GRECO) ocenila Slovensko za dosiahnutý pokrok v oblasti transparentnosti financovania strán. SR už nie je monitorovaná za neplnenie odporúčaní v tejto oblasti. Slovensko zlepšilo svoje postavenie v rebríčku vnímania korupcie Transparency International zo 66. miesta v roku 2011 na 54. miesto v roku 2014, teda o 12 miest.

2. Zákaz účasti tzv. schránkových fi riem s neznámymi vlastníkmi na verejných obstarávaniach.

3. Justičná reforma: zásadné zmeny nastali na vedúcich justičných postoch, rozbiehajú sa previerky budúcich sudcov.

Zuzana Wienk, programová riaditeľka Aliancie Fair-play:

1. Príde mi smiešne chváliť sa tým, že nás GRECO vyradila spomedzi notorických hriešnikov. Síce sme prijali nové pravidlá politického financovania, ale kontrola bola nastavená tak, že bude pod dominantnou kontrolou vlády. GRECO naďalej kritizuje, že kontrola nie je nezávislá a je príliš v područí ministra vnútra.

2. Zákaz účasti schránko vých firiem v obstarávaní je vysloveným klamstvom. Zákon je tak deravo napísaný, že ho schránkové firmy obídu ľahko.

3. V justícii nastali pod tlakom verejnosti zmeny na šéfovských postoch. Nové vedenie justície je zložené z ľudí, ktorí dlhé roky slúžili Štefanovi Harabinovi a postavili sa mu na odpor až pred časom. Vláda však neurobila nič pre to, aby zo súdov urobila skutočne efektívny systém máme príliš veľa súdov a  sudcov, málo súdnej adminis tratívy.tratívy.

Fico o oblasti sociálnych vecí:

1. Posilnené bolo postavenie zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch: zmena Zákonníka práce, rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, posilnenie postave nia zamestnanca pri agentúrnom zamestnávaní.

2. Zvýšený bol vianočný príspevok pre dôchodcov - dôchodcovia s najnižšími penziami si vďaka zvýšeniu príspevku prilepšili až o 100 eur

Martin Halás, predseda Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív

1. Áno, bolo posilnené postavenie zamestnancov, avšak niekoľko väčších domácich a zahraničných zamestnávateľov ukončilo svoje prevádzky, alebo išlo do konkurzu a zamestnanci zostali bez výplat a garancií. Niekedy aj pri podnikoch, ktoré zobrali štátnu dotáciu. Ukazuje sa, že samotný systém posilnenia práv zamestnanca bez nadväzujúcich zákonov, ktoré garantujú vymožiteľnosť týchto práv, nerieši v reále problémy a nároky zamestnancov.

2. Domnievam sa, že vianočný príspevok je iba chabou nálepkou. Je fajn, že sa vypláca, avšak nízke dôchodky sa týkajú najmä starodôchodcov. Ich situáciu dlhodobo nikto nerieši (viac ako 200-tis. seniorov, ktorým bol priznaný starobný dôchodok pred rokom 2004) a ich mesačný dôchodok je v priemere o 74 eur nižší pri porovnateľnej zásluhovosti ako u seniora, ktorému bol priznaný starobný dôchodok po 1. 1. 2004.

Politológ: Fico odštartoval kampaň

Podľa politológa Jána Baránka pondelkový premiérov prejav pripomenul politickú minulosť Slovenska. „Paralela s KSČ tam môže byť v tom, že aj táto vláda vládne sama, ale bola to voľba ľudí, na rozdiel od predošlého režimu. Skôr by som poukázal na to, že Fico týmto odštartoval predvolebnú kampaň. Nielen tým, že vypočítaval úspechy z minulosti, ale aj determinoval úspechy do budúcnosti, čo ozaj nie je vierohodné. Všetko sú to všeobecnosti, ktoré by sme mohli aj my spísať,“ povedal odborník.

Nový čas, 14.4.2015

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards