Sú známe užšie nominácie na Cenu Nadácie Orange za rok 2014 (Sme)

Denník Sme priniesol 13.4.2015 informáciu o nomináciách na Cenu Nadácie Orange. V kategórii Vzdelávanie získal INESS 3.miesto.

Sú známe užšie nominácie na Cenu Nadácie Orange za rok 2014 (Sme)

O prestížnu Cenu Nadácie Orange za rok 2014 sa v troch kategóriách uchádzalo celkovo 101 mimovládnych organizácií, z ktorých do hodnotenia po splnení formálnych kritérií postúpilo 88. Odborné komisie z nich do druhého kola vybrali 15 výnimočných, z ktorých vzídu tohtoroční víťazi ocenenia v kategóriách Vzdelávanie, Komunitný rozvoj a Sociálna inklúzia. Nadácia Orange laureátov predstaví na slávnostnom podujatí už 28. apríla v Bratislave.

Odborné komisie pre jednotlivé kategórie to ani tento rok nemali jednoduché, lebo každá z prihlásených organizácií je svojou prácou a poslaním výnimočná.

Spoločné však majú minimálne jedno – menia Slovensko na lepšie miesto pre život. Vytvárajú prijateľnejšie podmienky pre obyvateľov vo svojom okolí, budujú komunitné záhrady, chránené dielne, kultúrne, športové či vzdelávacie centrá, pracujú so sociálne vylúčenými skupinami obyvateľov, rozvíjajú dobrovoľníctvo a filantropiu. Nezištne pomáhajú ľuďom so zdravotným postihnutím, so závislosťami aj ľuďom bez domova.

Členovia odbornej komisie starostlivo zvažovali všetky kritériá a v jednotlivých kategóriách sa vzájomne zhodli na výbere 15 mimovládnych organizácií, ktoré posunuli do druhého kola hodnotenia. Ešte tento týždeň budú vybrané organizácie osobne prezentovať svoju činnosť a diskutovať s hodnotiacou komisiou. „Vďaka osobným prezentáciám budú môcť nominované organizácie bližšie predstaviť svoju činnosť a komisia následne zodpovedne rozhodnúť o tohtoročných víťazoch Ceny Nadácie Orange,“ povedala Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange.

Laureáti ocenenia budú vyhlásení na slávnostnom gala večere 28. apríla 2015 v Moyzesovej sieni v Bratislave. Pre ocenené organizácie je určená aj finančná podpora, a to vo výške 8 000 eur za prvé miesto, 5 000 eur za druhé a 2 000 eur za tretie miesto. Nadácia Orange takto prerozdelí celkovú sumu 45 000 eur na ďalší rozvoj činnosti ocenených.

V tomto roku Nadácia opäť udelí aj Cenu pre osobnosť za občiansku angažovanosť človeku, ktorého činnosť v mimovládnom sektore je dlhodobým prínosom v jednej z troch oblastí a sám v nej zároveň pozitívne ovplyvňuje verejnú mienku.

Viac informácií nájdete aj na www.nadaciaorange.sk alebo na facebookovom profile Nadácie Orange.

 Nadácia Orange je mimovládna organizácia, ktorá realizuje filantropické aktivity s cieľom pomôcť riešiť problémy rôznych deficitných skupín spoločnosti na Slovensku. Pod názvom Konto Orange vznikla v roku 2002, pričom nadviazala na aktivity Konta Globtel, ktoré na slovenskom trhu pôsobilo od roku 1998. Aktivity Nadácie Orange sa sústreďujú na tri prioritné oblasti pôsobenia – vzdelávanie, sociálna inklúzia a komunitný rozvoj. Svoju podporu realizuje v rámci vlastných grantových programov a partnerstiev s mimovládnymi neziskovými organizáciami. Zakladateľom Nadácie Orange je spoločnosť Orange Slovensko, a. s. Nadácia Orange je súčasťou globálnej skupiny nadácií koordinovanej organizáciou Orange Foundation so sídlom v Paríži.

Užšie nominácie na Cenu Nadácie Orange za rok 2014

 

Vzdelávanie           

• Človek v ohrození, o.z.                    

• Divadlo Pôtoň, o.z.                           

• Indícia, n.o.                                            

• KASPIAN, o.z.

• INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, o.z.

                                                                          

Komunitný rozvoj                   

• Mládež ulice, o.z.

• Nástupište 1-12, o.z.

• Priatelia trstenskej prírody, o.z.

• Svatobor, o.z.

• TRIPTYCH, o.z.

Sociálna inklúzia

• Liga za ľudské práva, o.z.       

• Proti prúdu, o.z.

• Prima, o.z.                                             

• Únia pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska, o.z.

• Združenie pre duševné zdravie - INTEGRA, o.z.

Sme.sk, 13.4.2015

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards