Zmeny v odchodoch do dôchodku: Svitá nám na lepšie časy alebo sa upracujeme k smrti? (Nový čas)

Pokiaľ sa primerane upraví vzorec, tak aby ten, kto má ísť do dôchodku s nižším vekom, tak zo systému nevyberal viac, ako sám zaplatí. Mal by prirodzene nárok na menší dôchodok. Je to však politická otázka, komentoval druhý pilier 9.4.2015 Radovan Ďurana.

Zmeny v odchodoch do dôchodku: Svitá nám na lepšie časy alebo sa upracujeme k smrti? (Nový čas)

Pred dvomi rokmi parlament schválil zvyšovanie hranice odchodu do dôchodku.

Teraz však tému opäť otvorili odborári, ktorí požadujú zmenu pravidiel v dôchodkovom systéme. Tvrdia, že by sa mala zohľadňovať náročnosť pracovných podmienok zamestnancov. Niektorí by si tak dôchodok mali užívať skôr ako v súčasnosti, čiže 62. roku života. Dokonca aj táto hranica sa už čoskoro bude zvyšovať, keďže štát veľké množstvo dôchodcov za súčasných podmienok neutiahne.

V súčasnosti idú muži do penzie v 62 rokoch, ženy podľa počtu detí o niečo skôr. Od roku 2023 to bude jednotná hranica, ktorá sa bude odvíjať od strednej dĺžky života Slovákov. Podľa prepočtov Inštitútu finančnej politiky to bude ročne viac o 50 - 55 dní, čiže každých sedem rokov sa dôchodková hranica posunie o rok, čo sa nepáči odborárom.

„Dôchodkový vek potrebný na získanie nároku na plnú výšku dôchodkovej dávky musí vychádzať z demografických údajov a finančnej udržateľnosti systému, musí však tiež zohľadňovať náročnosť pracovných podmienok,“ tvrdí Konfederácia odborových zväzov.

Ministerstvo sa bráni, že opatrenia, ktoré v tejto oblasti prijímali, už s nimi konzultovali. Súčasný model považujú za najobjektívnejší a apolitický. „Znamená, že ak sa vek dožitia ľudí na Slovensku zvýši - priamo úmerne sa bude predlžovať aj vek odchodu do dôchodku, prípadne naopak,“ hovorí rezort práce s tým, že existujú profesie, ktoré sú riešené odlišným spôsobom z dôvodu zvýšenej rizikovosti. Ekonomický analytik Radovan Ďurana z INESS si myslí, že odborárske požiadavky sú z ekonomického hľadiska realizovateľné.

„Pokiaľ sa primerane upraví vzorec, tak aby ten, kto má ísť do dôchodku s nižším vekom, tak zo systému nevyberal viac, ako sám zaplatí. Mal by prirodzene nárok na menší dôchodok. Je to však politická otázka,“ uviedol odborník. Sociologička Zuzana Kusá zo Slovenskej akadémie vied konštatuje, že v minulosti sa zohľadňovali podmienky v jednotlivých odboroch aj pracovné činnosti. „Tí, ktorí pracovali v najobťažnejšej kategórii, odchádzali do dôchodku skôr. Teraz sa to predlžuje všade, ale otvára sa otázka, ako to urobiť s ľuďmi, ktorí boli v pracovnom procese zdravotne vyžmýkaní,“ hovorí expertka. Pripomína, že patríme medzi krajiny, kde majú ľudia najkratší počet rokov zdravého života.

Mamy si už neprilepšia

Od roku 2017 do roku 2023 platí prechodné obdobie, počas ktorého sa ženy s deťmi dostanú na rovnakú úroveň dôchodkového veku s mužmi. Mamičky tak nebudú môcť očakávať skorší odchod do penzie, ako tomu bolo doteraz. Zjednocovať to začala už dôchodková reforma z roku 2004.

Nový čas, 9.4.2015

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards