Slovenský šport má rezervy

Šport sa v slovenských verejných financiách teší veľkej obľube. Naposledy sme písali o neudržiavanom financovaní zimného štadióna v Bratislave, ktorý má dostať novú dotáciu 5 mil. eur.

Slovenský šport má rezervy

Pred tým sme písali ako Ministerstvo školstva každý rok zvyšuje dotácie do športu, ktoré počas posledných dvoch rokov narástli skoro o 150%.

Okrem Bratislavy a Ministerstva školstva rozdáva športu aj predseda vlády Róbert Fico. Konkrétne rozdáva zo svojej rezervy predsedu vlády, ktorá je určená na „krytie nepredvídaných výdavkov nevyhnutných na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia alebo na krytie zníženia rozpočtovaných príjmov“. Inými slovami je určená na napr. krytie prírodného nešťastia alebo výpadku verejných príjmov. V roku 2017 bolo na túto rezervu vyčlenených 3,2 mil. eur. Premiér tieto zdroje však využil na dotovanie viacerých športových zariadení v rôznych obciach po celom Slovensku.

Napríklad mesto, kde premiér vyrastal, Topoľčany, dostalo dotáciu vo výške 15tis. eur na tenisový klub Tennis Club Topoľčany. Tento klub si pritom prenajíma tenisový areál od mesta a využívanie ôsmich kurtov normálne spoplatňuje. Hodina na kurte stojí 4-5 eur a v zime na kurte v nafukovacej hale až 15 eur na hodinu. Klub navyše vyberá príspevky za členstvo, poplatky za účasť na turnajoch, pýta dve percentá z dane, získava sponzorské dary a príspevky od Slovenského tenisového zväzu, ktorý je tiež financovaný z verejných zdrojov.

Najväčšiu dotáciu dostalo mesto Liptovský Mikuláš. A to na rekonštrukciu hokejového štadióna dostalo 1,5 mil. eur (skoro polovicu celej rezervy). Medzi ďalších šťastlivcov patrilo napr. mesto Snina, ktoré dostalo 245 tis. eur a Slovenský zväz ľadového hokeja, ktorý dostal 20tis. eur.

Pri týchto výdavkoch sa spravidla nikto nepýta na hodnotu za peniaze pre daňových poplatníkov. Na druhej strane ich hodnota pre premiéra je najčastejšie ukotvená priamo v samotnej zmluve prijímateľov. Tí sa zaväzujú v mediálnych vystúpeniach uvádzať, že dotovaný projekt realizovali vďaka finančnej podpore predsedu vlády.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards