Slovensko malo rekordne nízky deficit (RTVS)

Róbert Chovanculiak sa vyjadroval k vývoju deficitu verejných financií pre RTVS. 23.4.2018 

Slovensko malo rekordne nízky deficit (RTVS)

Janette Štefánková, moderátorka: „Slovensko malo vlani najnižší deficit v histórii. Podľa údajov, ktoré zverejnil
európsky štatistický úrad Eurostat, štát vlani hospodáril s deficitom na úrovni jedného percenta HDP, tento
výsledok je o niečo lepší, ako si vláda naplánovala v rozpočte. Doteraz najnižší deficit bol v roku 2007, potom
nasledoval obrovský prepad v hospodárení štátu. No a k výraznejšiemu zlepšeniu prišlo až po schválení
spoločných európskych rozpočtových pravidiel, ktoré členské krajiny zaviazali rok čo rok znižovať deficit (Vývoj
deficitu štátneho rozpočtu: -1,9 - 2007, -7,8 - 2009, -4,3 - 2011, -2,7 – 2013, -3,0 – 2015, -1,0 - 2017). Vláda tvrdí,
že plánovaný šesťstomiliónový sociálny balíček smerovanie k vyrovnanému rozpočtu neohrozí, viacerí analytici aj
opozícia sú však skeptickí, plán na vyrovnaný rozpočet už politici viackrát oddialili.“
Filip Minich, redaktor: „Čím je nižší deficit, tým menej vláda zadlžuje ďalšie generácie. Hoci má Slovensko
historicky najlepšie čísla, stále platí, že štát minul viac, ako vybral na daniach a odvodoch. Táto medzera sa však
zmenšuje, za dobrými číslami vidí rezort financií viacero príčin.“
Alexandra Gogová, hovorkyňa Ministerstva financií SR: „Môžeme spomenúť napríklad lepšie daňové a
odvodové príjmy, za ktorými stojí predovšetkým lepší vývoj na trhu práce. Okrem toho sa na tomto výsledku
podieľali aj nižšie výdavky štátneho rozpočtu.“
Eugen Jurzyca, poslanec NR SR (SaS): „Ten bod treba dať. Ministerstvo financií, že dosiahlo takýto nižší
deficit. Riziká ale ostávajú, v mojich očiach hlavné riziko je to, že vláda presunie tie hlavné problémové výdavky
na koniec volebného obdobia.“
Filip Minich: „Ďalším rizikom pre znižovanie deficitu by mohol byť aj plánovaný sociálny balíček. Smer ešte
pred voľbami sľuboval opatrenia za miliardu eur, aktuálne vláda hovorí o päťsto až šesťsto miliónoch.“
Róbert Chovanculiak, analytik INESS: „To sú naozaj veľké peniaze a zdá sa, že toto môže naozaj ohroziť to,
že v tom roku 2020 dosiahneme vyrovnaný rozpočet.“

Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne: „Ak sa táto jarná notifikácia potvrdí na jeseň, keď vlastne
Eurostat zverejní ten spresnený odhad, tak by nám to mohlo pomôcť v našej konsolidácii verejných financií,
potom prípadne aj nejaké ďalšie tie sociálne balíčky by vedeli byť skôr absorbované.“
Filip Minich: „Dobré hospodárenie sa netýka iba Slovenska, darí sa v celej Európskej únii. Takmer polovica
členských štátov má prebytkové rozpočty, Nemecko tento trend drží už štyri roky, v pluse už hospodária aj Česi a
dokonca aj Gréci, ktorých ešte nedávno musel zvyšok Európy zachraňovať pred bankrotom.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards