Rýchle riešenia by nemali zabúdať na dlhodobé vízie, analytik hovorí aj o novom type škôl

Webnoviny uverejnili článok o návrhoch Róberta Chovanculiaka. 09. 04. 2020.

Rýchle riešenia by nemali zabúdať na dlhodobé vízie, analytik hovorí aj o novom type škôl

Pri hasení okamžitých problémov by sa nemalo zabúdať na dlhodobejšiu víziu. Ako alternatívu k reformám vidí analytik inštitútu INESS Róbert Chovanculiak v novom type škôl. Uviedol to vo svojej tlačovej správe, ktorú poskytol agentúre SITA.

V nej rozdelili opatrenia na tie, ktoré sa dajú rýchlo zaviesť a na tie, ktoré potrebujú dlhodobejšie plánovanie a ich výsledky sa ukážu neskôr. Podotkol, že opatrenia, ktoré by bolo možné zaviesť hneď, sú pomerne dobre spracované vo volebných programoch vládnych strán.

Podmienky, ktoré generujú kvalitné riešenia

Chovanculiak poznamenal, že v tomto momente po voľbách je kľúčová zhoda na smere, ktorým má ísť slovenské školstvo. „Zo skúseností posledných dekád je jasné, že určite nebude postačovať kde-tu aktualizovať v súčasnosti platné štátne vzdelávacie programy, pomeniť pár parametrov a vyzvať učiteľov na aplikovanie individualizovaného a na študenta zameraného prístupu,“ priblížil.

Dodal však, že razantným reformám školstvo nie je otvorené. Silný odpor k výraznejším zmenám je podľa neho možné badať od učiteľov, riaditeľov aj zriaďovateľov.

Uviedol, že reforma, ktorá bude mať šancu vyriešiť súčasné problémy školstva, nespočíva v presnom zadefinovaní správneho obsahu vzdelávania, ale vo vytvorení inštitucionálnych podmienok, ktoré umožnia generovať kvalitné riešenia zdola.

„Nepotrebujeme správny výsledok ale funkčný algoritmus, ktorý bude schopný generovať správne výsledky v rýchlo sa meniacom prostredí,“ povedal.

Silná autonómia a zodpovednosť

Možnosť vidí v zavedení nového typu škôl, ktoré by sa vyznačovali silnou autonómiou, zodpovednosťou za svoje výsledky a oslobodením od byrokracie a regulácií. Poukázal, že tento typ školy funguje vo Švédsku, Anglicku či v Austrálii. Dodal, že výhodu takéhoto prístupu k reforme je, že sa ho učitelia nemusia báť.

„Táto nová reforma nebude o preškoľovaní, prepisovaní plánov a povinných zmenách. Bude o možnostiach a dobrovoľnom pokroku,“ priblížil analytik.

Doplnil, že okrem toho by bolo vhodné spojiť vytvorenie takýchto slobodných škôl aj so zmenou logiky toku peňazí v školstve. Prejsť od financovania výdavkov, prevádzkového a mzdového normatívu k financovaniu vzdelávacích potrieb detí pomocou vzdelávacích poukazov.

Celý článok si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards