On the European Union’s Digital Markets Act, “Fair Access”, and Vertical Integration

Európska komisia v rámci balíka regulácií DMA (Digital Markets Act) plánuje riešiť okrem množstva aspektov internetového ekosystému aj rozsiahlu agendu prístupu tretích strán na platformy. Konkrétne ide o tzv. obchodných užívateľov, ktorí využívajú platformu na svoje podnikanie.