Príspevok do Ročenky slovenskej zahraničnej politiky 2017

http://www.sfpa.sk/wp-content/uploads/2018/04/Rocenka_2017_web985.pdfSlovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) zverejnila svoju každoročnú Ročenky slovenskej zahraničnej politiky (v originály Yearbook Of Slovakia’s Foreign Policy 2017). Ako viackrát po minulé roky, aj teraz oslovili INESS s ponukou prispieť do ročenky článkom s ekonomickou tematikou. 

Príspevok do Ročenky slovenskej zahraničnej politiky 2017

Článok Martina Vlachynského s názvom The Boom Year sumarizuje ekonomický vývoj v Európe a vo svete v roku 2017. Nájdete ho v ročenke na stranách 19-27.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards