Odborári vládny návrh neprijali (JOJ)

Róbert Chovanculiak vysvetloval nedostaky efektívnej štátnej správy pre TV JOJ. 13.4.2018 

Odborári vládny návrh neprijali (JOJ)

Ján Mečiar, moderátor:
“Vládny návrh, ktorý mal konečne upraviť platy vo verejnom sektore, odborári zmietli zo stola. Podľa
odborárov problém nerieši a dokonca by v praxi mohol byť diskriminačný. Vláda preto prinesie ďalší návrh a
stretne sa s odborármi už začiatkom budúceho týždňa.”
Alena Malchová, redaktorka:
“Návrh vlády znel zjednodušenie asi takto - zlúčiť 14 platových tried do šiestich s tým, že sa už nebude
prihliadať na počet odpracovaných rokov. Na konečnej výške platu, ktorého rozpätie by určovala daná platová
trieda, by sa zamestnanec so zamestnávateľom dohodol.”
Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR:
“Toto vytvára priestor na takzvanú internú korupciu, čiže môžeme povedať, že obľúbenejší zamestnanec bude
zaradený výhodnejšie ako ten, ktorý nie je trebárs veľmi po vôli zamestnávateľovi.”
Alena Malchová:
“Alebo iný príklad. V platovej triede 2 by bol plat v rozmedzí napríklad od 600 do 1000 eur. Keďže by sa už
neprihliadalo na prax, tak čerstvý absolvent v 2. triede by mohol dostať 900 eur a iný zamestnanec s
dvadsaťročnou praxou v tej istej triede 700 eur.”
Tatiana Kmecová, hovorkyňa Úradu vlády:
“Materiál, ktorý sme pripravili, bol východiskom pre začatie rokovaní s partnermi.”
Monika Uhlerová:
“Všetky odborové zväzy, ktoré reprezentujú zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme, jednomyseľne
odmietli tento prvý návrh zo strany Úradu vlády a ministerstva financií.”
Alena Malchová:
“Problém vidia aj v nastavení dolnej hranice odmeňovania v najnižšej platovej triede, kde ju vláda navrhla
zvýšiť na 500 eur. Odborári navrhujú zameniť číslovku za označenie minimálna mzda.”
Monika Uhlerová:
“By sme sa potom aj v budúcnosti vyhli tomu, že by sme každý rok museli meniť sumy v tabuľkách, čiže keď
sa bude začínať slovom minimálna mzda, tak toto je absolútne najlepšie riešenie.”
Alena Malchová:
“Analytik vidí rezervy aj v štátnej správe ako takej.”
Róbert Chovanculiak, analytik INESS (telefonát):
“Kde pracuje množstvo úradníkov, ktorých máme vysoké množstvo aj v porovnaní s ostatnými krajinami.
Navyše počet úradníkov stále rastie. Cieľom by malo byť menej a lepšie zaplatených úradníkov.”
Alena Malchová:
“Keďže vláda s týmto návrhom neuspela, ten ďalší na odborárom predložiť už v utorok.”
Tatiana Kmecová:
“Pripúšťame, že výsledný návrh zmeny systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme bude odlišný a bude výsledkom dohody s KOZ, ZMOS-om aj Ministerstvom financií Slovenskej republiky.”
Alena Malchová:
“Alena Malchová, televízia JOJ.”

Noviny.sk, 16.4.2018 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards