Názory

Zdravotnícke noviny uverejnili článok s komentárom Martina Vlachynského k PVV v oblasti zdravotníctva. 23. 04. 2020.

Martin Vlachynský, INESS

Zámer zavádzať kvalitatívne ukazovatele a definovať štandard v zdravotnom poistení je dobrý, rozdelenie na ziskovú a neziskovú činnosť však zo systému vymaže motivácie. Otázne sú sankcie v prípade neplnenia kritérií zo strany dominantnej štátnej poisťovne. Plány výstavby nových nemocníc, zvyšovania miezd sestier a zrýchleného zvyšovania zdrojov v zdravotníctve sú v súčasnej ekonomickej situácii príliš optimistické. V texte nájdeme dôležité zmienky o lepšom manažmente pacienta, zdraví marginalizovaných skupín občanov či zapojení pacientov, dôležité však bude prenesenie do reality. Zrušenie doplatkov za lieky nemá jasnú hodnotu za peniaze. PVV obsahuje viacero dobrých „taktických“ krokov, ale neponúka víziu s jasnými rolami všetkých účastníkov v systéme.

Celý článok vyšiel v tlači.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards