Návrh reformy zdravotného poistenia

Rádio Slovensko uverejnilo reportáž s vyjadrením Martina Vlachynského k reforme zdravotného poistenia. 20. 04. 2020.

Návrh reformy zdravotného poistenia

Ľudmila Jančigová: „Reformu zdravotného poistenia pozitívne hodnotí Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, no ako povedal Martin Vlachynský, medzi poisťovňami môže spôsobiť narušenie zdravého konkurenčného prostredia.“

Martin Vlachynský, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz: „Pokiaľ príde k oddeleniu toho nadštandardu a štandardu, hrozí, že sa vytratia motivácie zdravotných poisťovní súťažiť v rámci štandardu. Veľkou otázkou je, ako budú potrestaní tí, ktorí štandard nesplnia, a čo sa stane, ak tým, ktorý to nesplní, bude práve štátna zdravotná poisťovňa.“

Celú reportáž si môžete vypočuť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards