Na Vŕšku #11 - Zabíja kapitalizmus komunity?

Aký majú vzťah komunity so štátom a s trhom? Prečo nejdú komunizmus a komunita dokopy? Prečo komunity niekedy preceňujeme, ale aj podceňujeme?

Na Vŕšku #11 - Zabíja kapitalizmus komunity?


INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards