Market Finesse 3

Vláda len včera predstavila plán otvárania hospodárstva. Nerobil som celoeurópsky prieskum, ale prekvapilo by ma, ak by sme neboli medzi poslednými. Pritom my v INESS sme už – nevydržiac pohľad na „pocitový“ manažment pandémie - na začiatku apríla zverejnili naše COVID19 Manifest pre Slovensko, kde sme vládu k takémuto plánu otvárania na základe kvantifikovateľných parametrov vyzývali. Toto stále aktuálne manifesto s podtitulom Ako by malo Slovensko v najbližších týždňoch postupovať nájdete na strane 3. Na tomto mieste s nádejou oznamujem, že náš kolega Juraj Karpiš sa stal členom nového ekonomického krízového štábu.

Market Finesse 3

Čakaním na Godota bolo aj čakanie na kľúčový vládny dokument: Programové vyhlásenie vlády. V médiách sme komentovali viaceré jeho oblasti, najmä tie týkajúce sa verejných financií, daní, dôchodkov, či hospodárskej politiky, deregulácie, školstva a iným témam, ktorým sa INESS venuje aj dlhodobo. Pozitívne hodnotíme napríklad daňovo odvodový paušál, univerzálnu živnosť, audit hlásení, záväzné stanoviská úradov, princíp 1-za-1 pri schvaľovaní nových regulácií, register regulácií, dereguláciu cien energií a ďalšie. Čo nám v PVV chýba je otvorené a jednoznačné prihlásenie sa k základným princípom fungujúceho trhového hospodárstva, ktoré musia byť rešpektované aj v kríze. Vety ako „Vláda SR vytvorí strategický dokument, ktorý zhodnotí kľúčové odvetvia hospodárstva posúdením parametrov potenciálnej úspešnosti jednotlivých odvetví hospodárstva v budúcnosti“ sú zdvihnutým ukazovákom. Vláda nemá vyberať úspešné a neúspešné odvetvia, o takýchto veciach v trhovom hospodárstve rozhoduje len a jedine spotrebiteľ. Negatívne hodnotíme navrhované opatrenia v otázke sociálnych politík a podpory rodiny a očividnú snahu „pomáhať všetkým.“ (Nielen) v časoch, aké zažívame, je sľubovanie plošných a drahých sociálnych balíčkov nezodpovedné a navyše nepomôžu výrazne najzraniteľnejším a tým, ktorí to budú naozaj potrebovať – ľudia v existenčných problémoch. Koncepčnejšie sme sa pozreli na zdravotníctvo, ktorému sa v 121 stranovom materiáli ušlo 9 strán. Kolega Martin Vlachynský mu v médiách udelil známku 3 a jeho hodnotenie predsavzatí vlády s názvom Ako bude chutiť recept na zdravotníctvo? si môžete prečítať na strane 4.

Vašu pozornosť by som chcel na tomto mieste špeciálne upriamiť na dva aktuálne publikácie. Prvá - Čo potrebuje naše školstvo (teraz, ale aj o dekádu) hovorí o opatreniach v školstve, ktoré možno aplikovať hneď a s okamžitými efektmi, a tiež o tom, aké opatrenia musíme začať plánovať teraz, aby sa naše školstvo zlepšovalo aj dlhodobo. Druhá - Koľko stojí ľudský život? je zase prierezovým pohľad na to, ako ekonómia ráta hodnotu ľudského života a ako sa tieto výpočty aplikujú na ekonomické náklady pandémie COVID19 v niektorých štátoch.

Koronavírus síce zatvoril brány škôl, nezastavil však vzdelávanie. Aj my v INESS sme sa rozhodli preniesť časť nášho vzdelávania do online priestoru a spracovať pre učiteľov ekonómie a občianskej náuky kapitoly z učebnice Ekonómia v 31 hodinách. Nájdete ich na webe Ekonomickej olympiády. Každá téma obsahuje niekoľko základných vysvetlení a pojmov, video a tiež online test. Poslednou časťou je spracovanie eseje na tému danej kapitoly. Témy zverejňujeme vždy na webe, testy budú dostupné pre všetkých registrovaných učiteľov v tohtoročnej Ekonomickej olympiáde. Na sociálnych sieťach sme zverejnili niekoľko nových epizód vášho obľúbeného ekonomického vlogu Na vŕšku a určite si vypočujte aj náš nový podcast INESS na DNES, ktorý pripravuje naša nová kolegyňa Ina Sečíková. Spovedá v ňom mojich kolegov na tie najaktuálnejšie témy. Prajem vám inšpiratívne čítanie (a možno aj sledovanie alebo počúvanie),

Richard Ďurana

Market Finesse 3 si môžete prečítať tu.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards