Market Finesse 2/2021

V pandemickej dobe čas plynie akosi rýchlejšie. Aj za počítačom na home office, aj globálne. Človek nadobúda pocit, že udalosti spred roka sa udiali len nedávno.

Market Finesse 2/2021

Tento rok sa aj termín na podávanie daňových priznaní vrátil takmer obratom. Daňové priznania vo všeobecnosti nepredstavujú nič príjemné, ale aspoň 2 % asignáciou sa dá každoročné napätie zmierniť, najmä ak človek podporí správnu vec. INESS sa tiež – tak ako po minulé roky – uchádza o 2 % z vašej zaplatenej dane. Pandémia zasiahla množstvo firemných aj individuálnych darcov a s nimi aj neziskovky. Chcem vás na tomto mieste poprosiť, aby ste 2 % brali tento rok vážne a možnosť nasmerovať časť svojich zaplatených daní skutočne využili. Len vďaka vám – našim donorom – môžeme realizovať všetky naše aktivity. Aj keď som na tomto mieste v minulom čísle Market Finesse popisoval naše výsledky v uplynulom roku, dávame ho aj do tohto čísla v grafickej podobe hneď pod obsah na nasledujúcu stranu. Za vašu podporu vám vopred za celý INESS ďakujem.

Pandémia je strašný údel, ktorý v zlobe dokáže okrem prírodných katastrof prekonať snáď už len vojna či socializmus (či už škodami alebo počtom obetí). Na druhej strane však v plnej nahote obnažuje fenómeny, ktoré boli doteraz mnohým „skryté.“ Takýmito fenoménmi sú napríklad neschopnosť vlády (ale napr. aj Európskej komisie) manažovať kľúčové záležitosti v takýchto kritických udalostiach. Navyše, nielenže ich manažujú zle (napr. zabezpečovanie testov, vakcín, prílišný fokus na ceny namiesto rýchlosti, aplikácia plošných lockdownov, samotné testovanie, (ne)zavedenie COVID pasu a umožnenie podnikateľom ponúkať služby ich držiteľom atď., čitateľ si na základe pozorovania vývoja za posledný rok iste sám dokáže doplniť tucet ďalších), ale ešte aj zakazujú manažovanie týchto problémov a hľadanie riešení či už na trhu (napr. zdravotné poisťovne, súkromné laboratóriá, lekárne, a pod.) alebo decentralizovane (na úrovni samospráv, napr. ako a kedy testovať a čo otvárať).

Potreba „držať pevne kľúče od miešačky“ bráni rýchlej adaptácii na aktuálny stav a paralelnému objavovaniu možných riešení či identifikácii tých nefungujúcich. Aj v tomto čísle nájdete viacero textov, ktoré pracujú práve s týmto motívom. V januárovom čísle sme vás informovali o našej novej publikácii INT 1/2021: Next Generation EU: Prečo sa báť balíka obnovy. Pripravili sme aj jeho anglickú verziu pod názvom Next Generation EU: Why We Should Be Concerned about the Recovery Plan, na ktorú dostávame aj zo zahraničia mimoriadne pozitívnu odozvu. Nájdete ju na našom webe v sekcii Publikácie a tiež ju predstavujeme aj tu na strane 13.

Tento mesiac sme podľa legislatívy platnej od 1. januára 2021 aktualizovali našu unikátnu webovú kalkulačku Cena zamestnanca, ktorá od roku 2019 prináša všetkým zamestnávateľom ale hlavne zamestnancom možnosť vypočítať náklady skutočne odpracovaného času, pričom nesleduje iba zmluvnú mzdu, ale kalkuluje aj s nadčasmi či prácou v sobotu, alebo s 13. mzdou. Keďže skokovo narástla minimálna mzda, od ktorej sa odvíjajú aj príplatky, významne – a s ohľadom na pandémiu sa žiada povedať až dramaticky – narástla cena práce pri profesiách najviac postihnutých pandemickými obmedzeniami. Napr. pri typických chyžných v hoteloch stúpla cena ich práce až o 91 eur mesačne, a v prípade typického čašníka sa jeho mesačná cena práce zvýši o 26 eur bez toho, aby sa zmenila zmluvná mzda. Nepríjemné správy pre už tak dosť pandémiou skúšaný sektor, ako aj ďalšie sektory, kde sa pracuje v noci či cez víkendy a sviatky.

Našťastie sa vo svete aj dnes dejú aj iné, necovidové veci, dočítate sa tu napríklad o tom, ako a prečo sa akcie reťazca herných obchodov GameStop stali minulý mesiac v priebehu pár dní najviac obchodovanými akciami na svete.

Prajem vám zdravé a inšpiratívne čítanie,

Richard Ďurana

Market Finesse 2/2021 si môžete prečítať v PDF TU.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards