Market Finesse 1/2022

S príchodom nového roka sa začína objavovať svetlo na konci pandemického tunela. To je výborná správa. Ešte lepšia bude, ak sa politici z končiacej pandémie poučia, pretože chýb sa spravilo neúrekom. Férovo treba dodať, že nielen na Slovensku. Aby tieto chyby neopakovali, napísali sme pre nich niečo ako pandemický manuál: knihu Dedičstvo koronakrízy - Ako lepšie zvládnuť ďalšiu pandémiu, ktorú si stovky z vás našli pod vianočným stromčekom. Ten, kto to nestihol, si knihu môže objednať na našej stránke alebo pohľadať v regáloch svojho obľúbeného kníhkupectva. Ozaj, prečo sa tomu nehovorí kníhpredajňa?

Market Finesse 1/2022

V posledných týždňoch dochádza k čoraz frekventovanejšiemu používaniu slova inflácia. Ten, kto ho nepostrehol v médiách, ho zažíva pri každom otvorení peňaženky. Skratkovitým a chybným vysvetlením príčin inflácie zvykne byť pandémia, prírodné katastrofy, výpadky v spracovateľsko-dodávateľskom reťazci či jednoducho nedostatok niektorých tovarov a komodít. O tom, že hlavné príčiny treba hľadať inde, píšeme v aktuálnej publikácii Drahý nový rok - Čo znamená súčasná inflácia pre blízku budúcnosť. Dozviete sa v nej tiež, že rast cien sa v tomto momente nedá zastaviť. Rastúce ceny sú obrazom udalostí, ktoré sa už stali alebo práve prebiehajú. Dôležité v tomto momente bude, aby si politici dokázali sedieť na rukách. Oveľa väčšie problémy ako rastúce ceny totiž vždy spôsobujú politické opatrenia, ktoré im v tom majú zabrániť. V publikácii nájdete nielen ich zoznam, ale aj naše navrhované opatrenia, ktorými môže aj slovenská vláda aspoň čiastočne mitigovať súčasný inflačný problém. V čísle nájdete ďalšie texty venujúce sa nielen samotnej inflácii, ale napríklad aj (ne)schopnosti ekonómov predpovedať ju.

V Európskom parlamente aktuálne prebiehajú diskusie a hlasovania o novom balíku regulácií s názvom Digital Markets Act (DMA). V minulom Market Finesse sme vám predstavili našu decembrovú publikáciu s názvom Ekonomická analýza vybraných dodatkov k DMA: cielená online reklama, v ktorej sme na základe množstva teoretických ale aj empirických ekonomických argumentov kritizovali snahy legislatívcov regulovať cielenú reklamu. Tento týždeň sme zverejnili ďalšiu štúdiu, ktorá reaguje na niektoré navrhované dodatky k DMA týkajúce sa tzv. fair access a vertikálnej integrácie. Tie majú obmedzovať pravidlá, ktoré si môžu platformy stanovovať pre ostatných obchodníkov, ktorí ich využívajú, majú tiež obmedzovať „balíkovanie“ a zvýhodňovanie vlastných služieb platforiem a obmedzovať využívanie interných dát samotnými platformami. Našu teoretickú a empirickú kritiku nielen samotných navrhovaných „riešení“, ale predovšetkým nepochopenia fungovania platforiem zo strany predkladateľov návrhov novej regulácie, si môžete prečítať v publikácii On the European Union’s Digital Markets Act, “Fair Access”, and Vertical Integration. Podobne ako pri inflačnej publikácii, aj k tejto sme pripravili sériu článkov, ktoré si môžete v tomto čísle prečítať.

V tomto vydaní nájdete už tradične aj viacero textov venujúcich sa zdravotníctvu, energetike, cene zamestnanca, daniam a reguláciám, ale ako editor si dnes dovolím jedno odporúčanie: ak by ste si mali prečítať len jeden text z celého čísla, nech je to text Ešte to nám chýbalo o tom, aký úlet vie skrsnúť v hlavách ministerských úradníkov. Monty Python by to lepšie nevymysleli. 

Ak čítate tieto riadky, určite viete, že INESS je nezisková organizácia, ktorej činnosť je financovaná aj 2 % dane z príjmu. Zanedlho príde čas rozhodnúť sa, kam časť svojich zaplatených daní nasmerujete. My budeme veľmi radi, ak si vyberiete INESS a aby sme vám rozhodovanie uľahčili, hneď pod Editorialom nájdete zoznám aktivít, ktoré sme aj vďaka vašej podpore dokázali zrealizovať v uplynulom roku.

Ďakujem vám a prajem vám príjemné a inšpiratívne čítanie, 

Richard Ďurana

Decembrový Market Finesse si v PDF môžete prečítať TU.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards