M. Vlachynský: Koronakríza môže priniesť aj dobré riešenia

Martin Vlachynský sa pre Trend vyjadril k vplyvok koronakrízy. 27. 04. 2020.

M. Vlachynský: Koronakríza môže priniesť aj dobré riešenia

Ide aj o príležitosť ako zlepšiť konkurencieschopnosť krajiny a trhu na ďalšie roky

Možností na zlepšenie kondície slovenskej ekonomiky počas krízy pandémie nového koronavírusu značne ubudlo. Všetko sa v momente sústredilo na okamžité riešenia a rozhodnutia, ktoré berú menší zreteľ na ďalší vývoj slovenskej ekonomiky.

V hre sa preto ocitá aj celková budúca konkurencieschopnosť krajiny a jej trhu. Plány novej vlády v programovom vyhlásení síce rátajú s jej opätovnou podporou, podľa ekonóma to ale nemusí stačiť.

V programovom vyhlásení sa nachádza veľa pozitívnych bodov ako sú daňovo-odvodový paušál, univerzálna živnosť, audit hlásení, záväzné stanoviská úradov či deregulácia cien energií. Ak sa podarí presadiť aspoň polovicu z týchto opatrení, bude to úspech,” tvrdí Martin Vlachynský, analytik INESS.

Dodáva, že súčasná kríza bude obrovskou skúškou odhodlania politikov, pretože bude veľmi lákať k politicky ľúbivým jednoduchým opatreniam”. Preto by analytik privítal otvorené a jednoznačné prihlásenie sa k základným princípom fungujúceho trhového hospodárstva, ktoré musia byť rešpektované aj v kríze.

Rozhodovať má zákazník

Podľa M. Vlachynského sú nepraktické aj tvrdenia, že vláda zhodnotí kľúčové odvetvia hospodárstva posúdením parametrov potenciálnej úspešnosti jednotlivých odvetví v budúcnosti”.

Ekonómovia v tomto smere pripomínajú potrebu vyššej konkurencieschopnosti krajiny a tunajšieho trhu a odkazujú, že vláda nemá vyberať úspešné a neúspešné odvetvia. O tom rozhoduje v trhovom systéme len zákazník. V trhovom systéme nikto iný nemá vyberať víťazov a porazených,” pripomína M. Vlachynský.

Vláda naznačuje, že plánuje pre zvyšovanie konkurencieschopnosti vytvoriť novú Radu Vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu. Materiály s vplyvom na podnikateľské prostredie budú predkladané vláde len s predchádzajúcim stanoviskom tejto Rady.

Ako vysvetľuje ekonóm INESS, treba ale pozerať najmä za horizont najbližších dní. V tomto smere by vláda mala jasne, transparentne a rýchlo rozhodovať o nových investíciách a umelo nezvyšovať náklady podnikania”.

Automotive potrebuje riešenia

Samotnou kapitolou v tom bude aj automobilový priemysel na Slovensku. Slovami vlády by mal byť ďalší rast založený na zvyšovaní produktivity výroby, v ktorom spolieha práve na automobilový sektor a jeho dodávateľský reťazec.

Podľa analytika ale otázkou nie je, aké možnosti má v súčasnosti vláda na podporenie rastu automotivu a výroby, “aká je správna úroveň automotive výroby na Slovensku”.

Automotive trh totiž podľa M. Vlachynského klesal v Európe už v roku 2019. “Vláda by sa tak mala postarať o čo najlepší systém záchytu nových ochorení, aby zamestnanci mohli chodiť do práce, dohodnúť s partnermi podmienky na hraniciach, aby materiál aj ľudia mohli čo najplynulejšie prechádzať a netváriť sa, že pandémia je prekážka na strane zamestnávateľa,” objasňuje.

Ak ale na najbližšie mesiace či roky bude znížený dopyt po automobiloch, nie je podľa analytika dôvod, aby sa umelo bránilo zníženiu kapacít v tomto sektore.

Celý článok si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards