Lepšie školy - Pomôž riaditeľom, zachrániš školstvo

Prečo sa pri reforme školstva sústrediť na riaditeľov škôl.

Lepšie školy - Pomôž riaditeľom, zachrániš školstvo

Existujú služby, ktorých kvalita je priamo závislá od kapitálového vybavenia. Zdravotníctvo je pekný príklad. Nové diagnostické prístroje a dobre vybavené nemocnice sú dôležitou súčasťou kvalitnej zdravotnej služby.

Vzdelávanie medzi tieto služby až tak veľmi nepatrí. Vybavenie nezvykne byť až také drahé (pokiaľ nejde o nejakú špecializovanú odbornú školu) a zároveň nie je až také dôležité. Kvalitné vzdelávanie nezávisí ani tak od toho, čo je v triede, ako od toho čo sa deje v triede.

Dôležitá otázka potom znie: od čoho závisí to, čo sa deje v triede?

Krátka odpoveď je: od toho, ako je škola manažovaná. Od jej riaditeľa. Výskum dnes ukazuje, že kvalitu školy neurčujú ani tak vstupy – teda koľko sa investovalo do digitalizácie, či má škola najnovšie didaktické pomôcky a veľký počet učiteľov s titulmi.

Kľúčové sú skôr manažérsko-organizačné faktory. Teda od toho, akého má škola lídra – riaditeľa – a aký systém fungovania na škole zaviedol.

To, akú kvalitnú prácu odvádzajú riaditelia na Slovensku, je ovplyvnené viacerými faktormi.

Po prvé, je to výber správnych ľudí. A hneď tu máme problém. Regulácie stanovujú, že uchádzač o riaditeľa musí mať pedagogické vzdelanie, minimálne päťročnú prax za katedrou a tiež prvú atestáciu. To výrazne zužuje okruh ľudí, ktorí môžu školu riadiť. A to hlavne o tých, ktorí majú skúsenosti s manažmentom ľudí a nastavovaním vnútornej štruktúry a kultúry v organizácii. Čo je pre fungovanie školy kľúčové.

Po ďalšie, keď už máme správneho človeka, potrebujeme ho aj dobre motivovať. Tu tiež zaostávame.

Drvivá väčšina škôl na Slovensku je verejná. Teda zriaďovatelia aj riaditelia sú dočasní správcovia školy, ktorá je vo verejnom vlastníctve. A čo vlastnia všetci, to nevlastní nikto. A čo nevlastní nikto, o to sa ľudia starajú menej zodpovedne. Platí to pri verejnom priestranstve, verejnej doprave a platí to aj pri verejných školách.

To ani zďaleka neznamená, že nemáme výborných riaditeľov verejných škôl. Sú to však jednotlivci poháňaní vnútornou motiváciou a robia svoju prácu napriek (zle) nastavenej štruktúre podnetov, nie vďaka nim.

Na konci dňa však ani správne vybraný človek s dobrou motiváciou nie je automatická záruka úspechu. Potrebujeme aj to, aby mal priestor svoju ideu realizovať. A to sa nedá v štátom vybudovanom bludisku byrokraticko-regulačných povinností.

Len pre predstavu, o čom hovoríme. Ak si odmyslíme všetku reguláciu spojenú so štátnymi vzdelávacími programami a učebnými rámcami, ktoré predpisujú pedagogickú stránku školy, je tu ešte celý moloch regulačných povinností v zákonoch, predpisoch a vyhláškach, ktoré musia školy spĺňať. Spolu ide o 750 regulácií opísaných na viac ako tisíc stranách dokumentov. Tie upravujú všetky aspekty školy od zamestnávania učiteľov a ich odmeňovania cez prevádzku školy, zabezpečovanie učebníc či stravovania až po princípy, ciele, podmienky, rozsah, formy a organizáciu vzdelávania na škole.

Zlepšené podmienky pre riaditeľov v týchto troch aspektoch by pomohli do školstva relatívne rýchlo vniesť nový vietor a s ním aj priestor na zlepšovanie. Sústredenie reformnej pozornosti na riaditeľov má totižto dve veľké výhody.

Po prvé, je to relatívne lacné. Riaditeľov je na Slovensku okolo 2 500. Skoro 30-krát menej ako učiteľov. To znamená, že akékoľvek zvýšené výdavky na podporu riaditeľov sú 30-krát lacnejšie ako tie na podporu učiteľov.

Napríklad zdvojnásobenie riaditeľského platu by stálo niekoľko desiatok miliónov eur. To je z pohľadu celkových výdavkov na školstvo vo výške 1,6 miliardy eur zanedbateľná čiastka. Spolu s dereguláciou kvalifikačných požiadaviek by to však pomohlo dostať do školstva špičkových manažérov.

Po druhé, môže mať relatívne veľký dosah. Ak spravíte niekoľko akčných projektov v obciach, tak potenciálne zlepšíte vzdelanie stoviek detí.

Ak sa budete sústreďovať na mentorovanie učiteľov, tak to potenciálne povedie k lepšiemu vzdelaniu pre tisícky, možno desaťtisíce detí. Ale ak skvalitníte prácu riaditeľov, tak môžete pomôcť rádovo desaťtisícom až stotisícom detí.

Jednoducho, kto dokáže skvalitniť prácu riaditeľov, ten dokáže výrazne zlepšiť školstvo.

 

Postoj.sk, 3.3.2023

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards