Rezort školstva by mal vzdelávanie inovovať

Pravda uverejnila vyjadrenia analytika Róberta Chovanculiaka k reforme školstva. 17.6.2022