INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

INESS Policy Note: Deficit verejných financií: Dôvod na rast daňového zaťaženia?

INESS Policy Note venovaný deficitu verejných financií si môžete zadarmo stiahnuť tu. Ako v ňom konštatujeme, deficit verejného sektora v roku 2009 bol predovšetkým dôsledkom expanzívnej výdavkovej politiky, ktorá vyústila do najvyššieho medziročného rastu výdavkov v EÚ v roku 2009. Vysoký rast výdavkov v rokoch 2008 a 2009 nevyplýval z prijatia reforiem, či systémových zmien, ktoré by hmatateľne zvýšili kvalitu a rozsah verejných služieb. Z týchto dôvodov nie sú súčasné návrhy na zvyšovanie daňového zaťaženia vhodným nástrojom, nakoľko tým de facto ospravedlňujú rast neefektívnych výdavkov v predchádzajúcom období. Primeranou reakciou na tento rast by malo byť razantnejšie znižovanie verejných výdavkov.

Zdravý zisk

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských štúdií sa rozhodol prispieť argumentmi do diskusie o legitímnosti a užitočnosti zisku v zdravotníctve svojou najnovšou publikáciou Zdravý zisk.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards