Investičné stimuly v rokoch 2017- 2022

Investičné stimuly sú nástroje porušujúce trhové princípy. Tento fakt si uvedomuje väčšina ekonómov aj politikov, no zároveň sú obhajované ako nevyhnutné a relatívne lacné opatrenia na postrčenie ekonomiky vpred, či vyhrávanie medzinárodných súbojov o veľké súkromné investície.