Ekonomické reči: private governance

Na jubilejných desiatych Ekonomických rečiach sme privítali vôbec prvého zahraničného hosťa – prof. Edwarda Stringhama z Trinity College v USA, ktorý bol zároveň hlavným rečníkom nášho Seminára rakúskej ekonómie.

Ekonomické reči: private governance

Diskusiu otvoril krátkou prednáškou, v ktorej sa venoval konceptu private governance. Ide o súkromné poskytovanie služieb ako sú právo a poriadok. Uviedol niekoľko príkladov z praxe, kde polícia alebo súdy zlyhali a nahradili ich súkromné internetové platformy s efektívnejšími donucovacími prostriedkami. Jeden taký prostriedok je napríklad reputácia, kedy hodnotenie jednotlivých poskytovateľov na platforme ich núti poskytovať čo najlepšie služby a nepodvádzať svojich zákazníkov.

Podujatia sa zúčastnilo okolo 30 poslucháčov, ktorí diskutovali s rečníkom aj po oficiálnom skončení diskusie.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards