Dobrá, zlá a škaredá štátna pomoc v čase pandémie

Popri diskusii o počtoch nakazených a obsadených lôžkach beží paralelne ďalšia veľká pandemická diskusia – o pomoci podnikateľom.

Dobrá, zlá a škaredá štátna pomoc v čase pandémie

Pomerne často nám pristanú v schránkach otázky novinárov na túto tému. Je aktuálna schéma dostatočná? Nemalo by podnikateľom ísť viac? Ktorým? A čo takáto alebo onaká schéma, nebola by lepšia? Naša odpoveď je väčšinou len košato rozpísané „nevieme“.

V ekonomike vznikli škody – reštaurácie a posilňovne sú zavreté, fabriky mali odstávky, tovar mešká na hraniciach. Tak ako po tsunami sa spadnutý dom len tak znova nepostaví, ani tieto škody, ktoré sa stali, sa už neodstanú. Otázka teda neznie, ako zabrániť ďalším ekonomickým škodám (tam je odpoveď jasná, pomôže len otvorenie ekonomík), ale či a ako náklady týchto škôd rozdeliť naprieč spoločnosťou.

Aký má byť ten kľúč? Sociálny, teda minimalizovať hlboký prepad bohatstva jednotlivcov, aby sa nám tu z desaťtisícov príslušníkov strednej triedy nestali behom pár mesiacov bezdomovci? Alebo budeme hľadať nejaký morálny kľúč „kto za to môže a kto nie“ a odškodňovať tých, ktorým škody spôsobili vládne opatrenia? Ak vám regulátor (v tomto prípade hygienik) zo dňa na deň povie, že máte zatvoriť svoj hotel a zmariť tak svoju investíciu, mal by vám dať odškodné? Ak áno, koľko? Alebo by mala byť odpoveď utilitaristická, teda pomôcť len tým, ktorí sú najživotaschopnejší a ostatných nechať padnúť, aby nám tu nevznikla armáda zombie firiem? Pomoc by sa dala napríklad naviazať na budúce výnosy (napr. formou úverov). Mali by sme istotu, že sa o pomoc neprihlásia firmy, ktoré aj tak zajtra zhasnú a zamknú.  Alebo môžeme celú pandémiu vyhlásiť za „vis major“, zásah vyššej moci a povedať, že nikto nič nedostane. Ak majiteľ reštaurácie dva dni po otvorení upadne do kómy, tiež mu nikto škodu neuhradí...

Nech si vyberiete ktorýkoľvek kľúč, môžem vám vzápätí oponovať. Vybrali ste si sociálny kľúč? No dobre, ale my tu máme existujúci sociálny systém, prečo by mal vzniknúť paralelný systém pre podnikateľov. Vybrali ste si morálny kľúč? Tak prečo nejdeme odškodňovať všetky podnikateľské obete regulačných zásahov, ale len tých pandemických? Ak ste utilitarista, prečo vôbec chcete pomáhať, trh najlepšie rozhodne, kto je životaschopný. No a ak nechcete dať nikomu nič, nepopierate tým základné princípy ochrany vlastníckych práv?

V otázke pomoci, či odškodnenia nie je vôbec jasné, kto je dobrý, kto zlý a kto je ten škaredý. Preto v INESS voláme najmä po princípoch striedmosti, transparentnosti, dočasnosti a nízkej byrokracie v smerovaní spoločných peňazí. Vláda by si mala ujasniť, aký mix cieľov (sociálna ochrana, odškodnenie, silná ekonomika) chce svojimi opatreniami dosiahnuť a sledovať/vyhodnocovať na základe merateľných ukazovateľov, či sa jej to darí.

A samozrejme, robiť to najdôležitejšie – smerovať k otvoreniu ekonomiky. To, že vo februári 2021 sme tam, kde sme boli v marci 2020 je väčší problém, ako všetky tance okolo pomoci.

Denník E, 19.2.2021

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards