Daň za zodpovednosť

Predstavte si, že za úlohu dostanete znížiť počet ľudí, ktorí si poisťujú majetok. Znížiť počet ľudí, ktorí sa poisťujú pri ceste do zahraničia, alebo sa poisťujú proti úrazu pri lyžovačke. Predstavte si, že vašou úlohou je obmedziť ponuku poistných produktov.

Daň za zodpovednosť

Že máte znížiť počet poisťovní, ponúkajúce svoje produkty. Čo urobíte? Nielen každý biznismen, aj učebnica ekonómie vám dá rovnakú radu. Musíte zvýšiť cenu. Presne tohto postupu sa drží minister Kažimír.

Jeho ministerstvo už pred rokom predstavilo nepodarok s názvom odvod z poistenia. Napriek všetkým výhradám a upozorneniam, ktoré ministerstvo dostalo od regulovaných subjektov, analytikov, expertov. Po roku ministerstvo bez hanby priznalo, že tento nepodarok „je nesystémovým a neefektívnym opatrením“. Občan sa už nádejal, že sa stal zázrak, odvod bude odstránený, štát si priznal chybu. Chyba lávky, ako vravia bratia Česi.

Ministerstvo financií tu predsa nie je od toho, aby posudzovalo reálne dopady daní. Kažimíra má vláda na to, aby dane vyberal. Spackaný odvod má byť po novom nahradený daňou z poistenia.

Robiť chyby je ľudské, poviete si. Ale opakovať ich? Nový návrh dane z poistenia si vyslúžil rovnakú znôšku odborných výhrad. Daň má byť opäť retroaktívna, teda uplatní sa aj na zmluvy, ktoré vznikli dávno pred zavedením tohto odvodu/dane. Zákon je navrhnutý nejasne, v podstate tak, aby občan nevedel, či platí daň on alebo poisťovňa. Zákon má platiť od prvého októbra i napriek tomu, že zákony s vplyvom na podnikateľské prostredie majú podľa pravidiel, ktoré si stanovila samotná vláda, platiť vždy od 1. januára.

Počas rokovania k hromadnej pripomienke verejnosti sme sa dozvedeli, že už je na stole nový návrh. Nastalo v ňom asi len jediné zlepšenie, z návrhu vypadlo životné poistenie, štátna kasa „obetovala“ 22 mil. eur daňových výnosov. Vláda teda nebude trestať ľudí za to, že sa poisťujú pre prípad predčasného úmrtia, ale „len“ za to, že sa poistia pre prípad zranenia, pre prípad choroby, či pre prípad poškodenia majetku. Za to, že sa človek chce správať zodpovedne, si Kažimírove ministerstvo bude pýtať 8 %.

Slovenský trh je pritom známy nízkou mierou pokrytia majetku poistením. Porovnanie výdavkov poisťovní a skutočných povodňových škôd ukazujú, že škody platia občania, prípadne štátny rozpočet. Povodne ale zároveň vytvárajú oblasti, kde poisťovne nechcú domy poisťovať. Myslíte, že daň z poistenia bude využitá na podporu týchto oblastí, či prevenciu a krytie škôd, tak ako sa to píše v programovom vyhlásení vlády? Opäť chyba. Dodatočných 35 mil. eur si chce vláda nechať pre seba, možno na financovanie sociálnych balíčkov.

Odhliadnime na chvíľu od faktu, že daňové príjmy vlády utešene rastú a každý nový príjem len odďaľuje potrebné reformy na zefektívnenie verejnej správy. Peniaze by vláda mohla získať zvýšením DPH, zvýšením dane z príjmov, alebo zavedením dane z vína. Neurobí tak. Z technického hľadiska by to bolo stokrát jednoduchšie. To ale nie je zámer marketérov tejto vlády. Tí majú za úlohu vyvolať dojem, že daň platia poisťovne, občan by predsa zvyšovanie „klasických“ daní odmietol. Naoko skrytou daňou z poistenia však aj sociálne orientovaná vláda dokáže zdaniť za zodpovedné správanie aj nízkopríjmové skupiny.

Mňa osobne na dani z poistenia udivuje najviac jedna vec. Negatíva dane sú okato jasné, ale pozitíva a prínosy dane žiadne, teda okrem príjmov vlády, ktoré vďaka nej vzrastú o 0,3 %.. No na ktorom ministerstve sídli Útvar hodnoty za peniaze? Áno, príjem štátu nie je výdavok, ktorým sa analytici tohto útvaru primárne venujú. Ale princíp váženia negatívnych dopadov a prínosov by mal byť na Ministerstve financií imperatívom.

V rozporovom konaní získali predstavitelia úradu dostatok argumentov, prečo je daň z poistenia nákladom a nie prínosom. Ministerstvo malo možnosť návrh stiahnuť, ale neurobilo to. Verejnosti tak posiela slušný balíček negatívnych dopadov s trápnym argumentom, veď aj iné krajiny podobnú daň majú.

Denník N, 11.4.2018 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards