Cenu štátu nie je ľahké zistiť

Zistiť cenu štátu nie je vždy také jednoduché. Tvorba verejných rozpočtov má svoje fázy a nie vždy je možné jednoducho porovnávať čísla. Aj keď ide o čísla z jednej inštitúcie v rozmedzí pár týždňov. Príkladom komplikovanosti môže byť rozpočtovanie obcí a VÚC.

Cenu štátu nie je ľahké zistiť

Prvotná informácia o tom, koľko  územné samosprávy plánujú minúť zdrojov a aké sa predpokladajú ich príjmy je dostupná v prvej prílohe Návrhu rozpočtu verejnej správy (posledný na rok 2018-2020). Posledná schválená verzia je dostupná na webe ministerstva financií zo 14. februára 2018. V prílohe 1 sa môžete dočítať informáciu, že rozpočtované výdavky obcí a VÚC na rok 2018 sú 4 306 mil. a 1 413 mil. eur. A príjmy obcí a VÚC na úrovni 4 597 mil. eur a 1 593 mil. eur.

Následne pri zbieraní a analýze dát potrebných pre aktualizovanie webu Cenastatu.sk sme potrebovali podrobnejšie informácie o rozpočtoch obcí a VÚC. Vypýtali sme si preto ekonomickú klasifikáciu týchto verejných subjektov. 5. marca nám ju z Ministerstva financií poslali. V rámci tohto rozpočtu už boli výdavky obcí a VÚC na úrovni 4 544 mil. eur a 1 300 mil. eur. Teda výdavky obcí boli odrazu vyššie o 238 mil. eur a výdavky VÚC nižšie o 113 mil. eur. Prepad výdavkov VÚC spôsobila skutočnosť, že Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) sa dostal do provizória a tým pádom ani nepredložil rozpočet na rok 2018. Po dopočítaní KSK podľa jeho rozpočtu z roku 2017 sme tak dostali výšku celkových výdavkov VÚC na úrovni 1 529 mil. eur.

Neskôr 20. marca 2018 sme od Ministerstva financií na požiadanie dostali rozpočtované výdavky podľa funkčnej klasifikácie obcí a VÚC. Tie sme potrebovali na aktualizovanie plagátu Vesmíru verejných výdavkov a Účtu za služby štátu. Podľa týchto dát už mali obce výdavky na úrovni 4 715 mil. eur a VÚC ostali na úrovni 1 300 mil. eur. Výdavky obcí tak vzrástli o ďalších 171 mil. eur oproti rozpočtu z pred dvoch týždňov a o 400 mil. eur oproti číslam z pôvodnej prílohy č. 1. Vysvetlením podľa Ministerstva financií nakoniec bolo, že údaje do ich systému vkladajú obce postupne a preto sú ich čísla v úvodných mesiacoch roka  nekompletné. Taktiež niektoré obce môžu byť v rozpočtovom provizóriu podobne ako KSK. Skutočné rozpočtované výdavky obcí sa tak pravdepodobne dozvieme až neskôr počas roku.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards