Bude mať nová vláda peniaze na 13. dôchodky alebo siahne na peniaze penzistov?

Portál Aktuality.sk uverejnil vyjadrenie analytika Radovana Ďuranu k otázkam, týkajúcim sa nastavenia súčasného dôchodkového systému. 

Bude mať nová vláda peniaze na 13. dôchodky alebo siahne na peniaze penzistov?

Radovan Ďurana, INESS: 

"1. Dôchodkový systém bude musieť byť udržateľný. V ideálnom svete by bol udržateľný dlhodobo, predvídateľne, tzn. že politici udržia ruky za chrbtom, a nebudú ho neustále zadlžovať a rozširovať. Ako vieme, to je v prípade Slovenska ideálny plyn. Slovensko sa časom vydá cestou masívneho dotovania dôchodkového systému z daní.  Aj keby neexistoval 13. dôchodok a rodičovský dôchodok, aj keď bude naviazaná doba odchodu do dôchodku na dobu dožitia, penzijný systém so súčasnou mierou štedrosti proste nezvládne prichádzajúci pokles prispievateľov do systému. Nebol by to výnimočný úkaz, dotácie pyramídovej hry s názvom priebežný dôchodkový systém vidíme vo viacerých iných krajinách Európy, kde krajiny k vysokým odvodom zamestnancov ešte priplácajú 3 až 6 percent HDP z vládneho rozpočtu. To však nevyhnutne znamená, že štát má menej peňazí na iné oblasti alebo vyberá vyššie dane, alebo má vysoký deficit. Na konci dňa je tak rozhodujúca udržateľnosť verejných financií ako celku. Ak k nej štát nebude pristupovať zodpovedne, udržateľnosť dôchodkového systému zabezpečia finančné trhy. Jednoducho Slovensku nepožičajú a 13. dôchodok budeme musieť zrušiť a štedrosť dôchodkov znížiť tak ako Grécko.

2. Môžeme hovoriť o dvoch cestách zmeny. Paradigmatickej a parametrickej. Paradigmatická zmena by znamenala zásadné prekopanie 1. piliera tak, že by poskytoval základnú dávku, ktorá by bola len minimálne zásluhová. To znamená, že rozdiel medzi najnižšou a najvyššou dávkou by bol napríklad 100 percent. V dnešných hodnotách by to bolo 350 až 700 eur. Zvyšok by si musel každý občan dosporiť sám cez 2. pilier alebo iné formy sporenia. Dnešný systém je veľmi nákladný aj preto, že vypláca aj dôchodky, ktoré sú 500 až 600 percent minimálneho dôchodku. Takýto systém by umožnil v budúcnosti zníženie daňového zaťaženia a vytváral by nižšie deficity. Parametrické zmeny súčasného systému by znamenali zníženie štedrosti – to znamená spomalenie rastu ADH (aktuálna dôchodková hodnota) a postupný nárast dôchodkového veku. Samozrejme, potrebné by bolo aj zrušenie rodičovského dôchodku a nezavedenie plného 13. dôchodku.

3. Snáď o 14. dôchodku nikto neuvažuje. Už na plný 13. dôchodok si budeme musieť kompletne požičať.

4. V ideálnom svete áno. Vzhľadom na politickú realitu by však súčasná podoba 13. dôchodku mohla byť kompromisom, ktorý príliš nezaťažuje systém verejných financií."

Celý článok zo dňa 6.11.2023 si môžete prečítať tu.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards