Vláda schválila na náš účet: 119. rokovanie

Na poslednom augustovom rokovaní vlády boli prerokovávané najmä poslanecké návrhy, ktoré prešli v parlamente prvým čítaním.  Tieto zákony mierne zvýšia kompetencie miestnych samospráv v oblasti podmienok držania psov a tiež zákazu umiestňovania skládok. Po štvrťroku sa opäť zvýšili pohľadávky Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam a dosiahli výšku takmer 105 miliónov eur.

Vláda schválila na náš účet: 118. rokovanie

Po dovolenkách sa naši vládni predstavitelia opäť stretli na rokovaní. Minister financií potrebuje navýšiť príjmy v budúcoročnom štátnom rozpočte, preto prišiel s novelou zákona o dani z príjmov, v ktorej navrhuje viacero zmien, ktoré zvýšia celkové daňové zaťaženie firiem. Okrem toho chce vláda riešiť nezamestnanosť mladých ľudí. Preto vyčlenila na nasledujúce 3 roky vyše 18 miliónov eur, ktoré by mali spolu s prostriedkami zo štrukturálnych fondov motivovať firmy zamestnávať práve mladých ľudí.

Vláda schválila na náš účet: 114.-116. rokovanie

Na prvom júlovom zasadnutí sa členovia vlády zaoberali zdravotnými poisťovňami. Ich celkový zisk dosiahol vyše 68,5 milióna eur, napriek tomu však bol v porovnaní s rokom 2012 nižší o takmer 21,5 milióna eur. Správu o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2013 nájdete tu.

Pred dovolenkami sa členovia vlády stretli na 116. rokovaní, aby rozhodli aj o 20 miliónoch eur pre mesto Košice.  Ide o návratnú finančnú výpomoc, ktorá by mala slúžiť na opravu ciest, železničných tratí či na výstavbu futbalového štadióna.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Vláda schválila na náš účet: 113. rokovanie

Na poslednom júnovom rokovaní sa naši vládni predstavitelia venovali hlavne investičným stimulom. Piatim firmám schválili investičnú pomoc vo výške 9 419 946 eur. Tieto stimuly by mali napomôcť k vytvoreniu 573 pracovných miest. Jedno pracovné miesto tak bude stáť približne 16 439 eur. Taktiež boli schválené nové pravidlá poskytovania investičnej pomoci na programové obdobie 2014 – 2020, ktoré nájdete tu.

Vláda schválila na náš účet: 111. a 112. rokovanie

Na posledných dvoch júnových rokovaniach sa predstavitelia vlády zaoberali najmä zmenami rozpočtu Environmentálneho fondu. Vďaka dvom schváleným zmenám v rozpočte fondu, ktorých cieľom je hlavne poskytovanie dotácií na zatepľovanie verejných budov, sa jeho celkový prebytok v tomto roku znížil o vyše 16 miliónov eur. Vláda tiež schválila návrh, vďaka ktorému si majitelia poľnohospodárskej pôd budú môcť stavať rodinné domy aj mimo intravilán obce bez poplatku za odňatie tejto pôdy na nepoľnohospodárske účely.

Vláda schválila na náš účet: 106. - 108. rokovanie

V máji sa predstavitelia vlády stretli trikrát na svojich pravidelných rokovaniach. Okrem schválenia operačných programov na programovacie obdobie 2014 až 2020 schválili nový grantový program, ktorého cieľom je  podpora študentov, ktorí by študovali na zahraničných univerzitách, a zároveň by po skončení štúdia mali pracovať v štátnej správe. Na prvom májovom rokovaní vláda zároveň schválila investičnú pomoc pre firmu Poltár Crystal&Steel, a.s., ktorej investícia má priniesť 400 nových pracovných miest. Jedno pracovné miesto nás bude stáť 29 500 eur.

Vláda schválila na náš účet: 101. - 105. rokovanie

Prinášame vám súhrn toho najdôležitejšieho, čo stihli predstavitelia našej vlády schváliť za posledný mesiac. Okrem poskytnutia investičných stimulov pre vybrané firmy vo výške viac ako 20 miliónov eur, budeme pravdepodobne aj spolu so Španielskom organizovať v roku 2015 svetovú zimnú univerziádu. 1. mája sme oslávili okrúhle desiate výročie nášho vstupu do EÚ. Správu o tomto období, a čo nám členstvo prinieslo, nájdete tu.

Vláda schválila na náš účet: 97. - 100. rokovanie

Marcové rokovania vlády SR sa niesli v znamení podpory Trnavského samosprávneho kraja a tiež hlavného mesta Bratislavy. Na rekonštrukciu ciest v Trnavskom kraji vláda špeciálne vyčlenila vyše 2 mil. eur a Bratislave schválila na podporu dopravy ďalších 6 mil. eur. Ak Vás zaujíma koľko sme v posledných dvoch rokoch zaplatili za členstvo v medzinárodných organizáciách, je tu pre Vás správa o efektivite členstva.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards