Tri druhy javov – hromy, neporiadok a slovenčina

Veľmi krátke intelektuálne dejiny evolúcie, priznajme si, že máme problém.