Analytik vymenoval deväť dôvodov, ktoré hovoria proti minimálnej mzde. Mala by sa zrušiť?

Denník Plus jeden deň uverejnil komentár analytika Róberta Chovanculiaka k negatívam zvyšovania minimálnej mzdy. 

Analytik vymenoval deväť dôvodov, ktoré hovoria proti minimálnej mzde. Mala by sa zrušiť?

Róbert Chovanculiak, INESS: 

„Problém je, že žiadny zákon nedokáže prinútiť zamestnávateľa vytvoriť, resp. udržať pracovné miesto so zvýšenou mzdou alebo nezhoršiť pracovné podmienky, nezvýšiť tempo práce, nezrušiť rôzne benefity alebo nepreniesť náklady na zákazníka. Minimálna mzda je cenová regulácia, ktorá zvyšuje náklady a každý, kto mal v škole aspoň jednu hodinu ekonómie, vie, že ľudia zvyknú reagovať na vyššie ceny nižším dopytom. Z toho dôvodu existoval medzi ekonómami dlho konsenzus, že minimálna mzda nie je vhodný prostriedok, ako pomáhať chudobným ľudom. Ťažko niekomu pomôžete tým, že znížite záujem zamestnávateľov o jeho služby, teda dopyt po jeho službách. Zrozumiteľne komunikovať tento záver bolo pre ekonómov dlhé dekády veľkou výzvou.“

Celý článok zo dňa 26.9.2023 si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards