4 zmeny v II. pilieri

Nový Čas uverejnil vyjadrenia analytikov INESS k zmenám v druhom pilieri. 9.11.2022

4 zmeny v II. pilieri

Inštitút INESS upozornili, že zo všetkých sporiteľov v druhom pilieri, ktorí dosiahli dôchodok, si 62 % z nich časť vybralo jednorazovo. Naopak, len 16 % z nich zvolilo mož nosť doživotného dôchodku z celej nasporenej sumy, pričom väčšina z nich tak urobiť musela, pretože nedosiahla úroveň priemerného dôchodku. Priemerná hodnota úspor, ktoré si naraz vybrali, dosiahla 13 753 €.

Celé vyjadrenie si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards